HELSENORGE

Nyfødt intensiv

Nyfødt intensiv behandlar pasientar innan følgande fagområde: premature og fullbårne, sjuke nyfødde. Seksjonen har spesialkompetanse innan nyfødtmedisin med behandling av akutte og kronisk sjuke nyfødde og premature. Det blir lagt vekt på å skape eit godt vekst- og utviklingsmiljø for barna, og dessutan å ivareta heile familien. 

Nyfødt intensiv har 13 behandlingsplassar. Fire av desse er høgintensive (internasjonalt: nivå III) med alle typar avansert respiratorbehandling, kjølebehandling (terapeutisk hypotermi) og anna intensivbehandling etter internasjonal standard, tilsvarande det norske regionsjukehus har.
Fann du det du leita etter?