HELSENORGE
Illustrasjon: Blodgiver

Blodgivar

Informasjon til deg som vil bli blodgivar.

​Blod kan ikkje framstillast på nokon måte, og må derfor bli gitt. Blod er uerstatteleg for å kunne behandle svært mange sjukdommar og skadar. Utan blodgivarar er det mange pasientar som ikkje hadde overlevd.

Alle kan kome i ein situasjon der ein sjølv, familie eller vener treng blod frå blodbanken. Blodgivarane våre er den ressursen sjukehuset er heilt avhengig av for å kunne gi pasientar det tilbodet dei har behov for.

Registrer deg som blodgivar

Kva skjer når eg skal gi blod og kvar skal eg møte

Kva skjer før, under og etter?

Bestilling eller endring av time

Ønsker du å bestille ny time for å gi blod, eller endre timen din, kan du sende e-post.

Blodbanken Kristiansund: Fellesbruker.Blodbanken.Kr.sund@helse-mr.no

Blodbanken Molde: blodbanken.molde@helse-mr.no

Blodbanken Volda: blodbankvolda@helse-mr.no

Blodbanken Ålesund:

Fann du det du leita etter?