HELSENORGE

Brystdiagnostisk senter (BDS) Ålesund

Brystdiagnostisk senter (BDS) er ei tverrfagleg eining og har saman med Kreftregisteret ansvaret for Mammografiprogrammet i Helse Møre og Romsdal.
Vi har ansvar for tverrfagleg utgreiing ved mistanke om sjukdom i bryst hos pasientar busett i vår del av fylket, i tillegg til kontroll av aktuelle pasientgrupper.

Fann du det du leita etter?