HELSENORGE

Fysikalsk medisin og rehabilitering sengepost, Ålesund sjukehus

Sengeposten er ein del av den spesialiserte rehabiliteringstenesta i Helse Møre og Romsdal. Vi gir eit individuelt tilpassa tilbod til pasientar med komplekse og samansette funksjonsvanskar etter sjukdom eller skade. Spesialisert rehabilitering har fokus på meistring og auka eigenaktivitet. 

Fann du det du leita etter?