Rehabilitering - amputasjon av bein (underekstremiteter),

Behandlingsprogram, Fysikalsk medisinsk sengepost Ålesund

Etter amputasjon av bein kan det vere aktuelt med tilpassing av protese og trening i bruk av denne. Ein beinprotese er eit ortopedisk hjelpemiddel som kompenserer for manglande bein/del av bein.

Innleiing

Ein beinamputasjon er eit kirurgisk inngrep der ein fjernar heile, eller ein del av beinet. Amputasjon skjer på ulike nivå: hofte,  lår, kne, legg og fot. Det er ulike årsaker til amputasjon. Vanlegast er sjukdom i blodårane i beinet på grunn av åreforkalkning. Amputasjon kan også bli nødvendig ved kreft/svulstar, alvorleg infeksjon, eller på grunn av skade/traume.

Beinamputasjonen vil ofte påverke den fysiske funksjonen din, og tilpassing og trening med protese kan delvis kompensere for dette.


Tilvising og vurdering

Du kan bli tilvist direkte frå avdelinga som utfører amputasjonen, og dersom alt ligg til rette for det kan du bli direkte overflytta til rehabiliteringssengeposten. Det kan også bli bestemt at du kjem til ei poliklinisk tverrfagleg vurdering etter utskriving.

Fastlegen din, eller kirurgen, kan også seinare tilvise deg til tverrfagleg vurdering for protesetilpassing og trening.

 

1. Utgreiing

Vi gjer ei tverrfagleg vurdering på om du kan ha nytte av ein beinprotese. Vi tek då utgangspunkt i amputasjonsnivå og forholda kring amputasjonsstumpen og det gjenverande beinet, kva funksjon du har no og hadde før amputasjonen, i tillegg til den generelle helsetilstanden din. I lag med deg ser vi på moglegheiter og avgrensingar du har ved bruk av beinprotese.

Dersom konklusjonen er at du skal innleggast til protesetilpasning og trening, får du informasjon om vidare forløp.


2. Behandling

Du blir innlagt i rehabiliteringsavdelinga på sjukehuset, der du møter eit tverrfagleg team.

Rehabiliteringstilbodet blir tilpassa individuelt, etter ei tverrfagleg vurdering. Fokuset er tilpassing av protese og trening i aktivitetar frå dagleglivet med og utan protese. Vi tar ei vurdering av fantomsmerter og stumpsmerter. Teamet gir deg rettleiing og råd kring arbeid og utdanning, hjelpemiddel, tilpasning av heimen din, i tillegg til rettane du har til trygd. Vi tek kontakt med heimkommunen din om det er nødvendig, og du får informasjon om pasientforeningane for amputerte.

Målet er at du blir mest mogleg sjølvhjelpt i daglege aktivitetar i heimen, på arbeid og i fritida.

 

3. Oppfølging

Vi sender ein rapport frå rehabiliteringsopphaldet til fastlegen din og eventuelle andre samarbeidspartnarar.

Ved utskriving avtalar vi vidare kontrollopplegg på sjukehuset, og oppfølging lokalt.

Fastlege kan også tilvise til vurdering utanom planlagt kontrollopplegg dersom det kjem til proteserelaterte problemstillingar. Du blir då kalla inn til ei poliklinisk vurdering, eventuelt ei kort sjukehusinnlegging om problemet er meir omfattande.

Hos oss får du tilbod om ein tverrfagleg poliklinisk kontroll 3 månader og 12 månader etter utskriving, der du treff lege, fysioterapeut og ortopediingeniør. Du vil også få eigne avtalar hos ortopediingeniør for tekniske justeringar ved behov.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Fysikalsk medisinsk sengepost Ålesund
Telefon
70 10 57 30 og 70 10 57 32
E-post
Postadresse

Søknadar om spesialisert rehabilitering skal sendast til sekretariatet for Felles Inntaksnemnd ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund:

Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Felles inntaksnemnd
6026 Ålesund

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstider

Besøkstida vår: kl. 16:00 - 20:00

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Måltid

Frukost kl 08:00 - 09:00

Lunsj kl 12:00 - 13:00

Middag kl 15:30 - 16:30

Måltid

Buffét med brødmat og pålegg er tilgjengelig heile døgnet.
Dei som treng det, får mat på rommet.

Lunsj:       kl 12:00
Middag:   kl 16:00

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt
Kafe Nord
Kafe ved poliklinikk-inngangen på nordsida av sjukehuset.

Opningstider:
  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt

Kiosk Syd
Kiosk med grillmeny. Du finn den ved hovudvestibylen. 

Opningstider:
  • Måndag til fredag: 09.00 - 18.00
  • Laurdag: 11.00 - 17.00
  • Søndag: 10.00 - 18.00Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.