HELSENORGE

Palliativt team Ålesund

Palliativt team er ei tverrfagleg gruppe som gir råd og rettleiing til pasientar som har ein sjukdom ein ikkje kan bli frisk av, som kreft og ALS. Vi samarbeider med fleire yrkesgrupper og har ein spesiell kompetanse innen kreft, palliasjon og anestesi. Vi ønsker at pasient og pårørande skal oppleve best mogleg livskvalitet.

Fann du det du leita etter?