HELSENORGE

Palliativt team Volda

Palliativt team er ei tverrfagleg gruppe som består av fysioterapeut, prest, legar og sjukepleiarar med spesiell kompetanse innan anestesi, onkologi og palliasjon. Vi samarbeider også med ernæringsfysiolog på huset. 
Vi gir råd og rettleiing til pasientar som har ein sjukdom ein ikkje kan bli frisk av, innan diagnosane kreft og ALS. Vi ønsker at pasient og pårørande skal oppleve best mogleg livskvalitet.

Fann du det du leita etter?