Klinikk for psykisk helse og rus

Tidleg og rask hjelp er eit godt utgangspunkt for å gjenvinne oversikt og kontroll over livet!
Klinikken har ansvaret for psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengigheit (TSB) og spesialisert habilteringstjeneste for vaksne innan Helse Møre og Romsdal. Behandlingstilbodet blir gitt ved våre distriktspsykiatriske senter(DPS), rusinstitusjonar og dei fire sjukehusa.
Poliklinisk konsultasjon er den vanlegaste behandlinga, både innanfor psykisk helsevern, TSB og habilitering, men nokre gonger er innlegging nødvendig. Det finst også dagbehandling og ambulant (oppsøkjande) behandling.

Telefonnummer til forløpskoordinator pakkeforløp finn du på sida til den enkelte seksjon.

Les meir om Klinikk for psykisk helse og rus

Klinikk for psykisk helse og rus

Psykisk helsevern for vaksne

Psykiatri tyder: "Læra om psykiske sjukdommar og behandlinga av dei". Vi behandlar alle typar psykiske sjukdommar som for eksempel angstproblem, stemningslidingar, psykosar, personlegdomsforstyrringar, posttraumatiske stresslidingar, spiseforstyrringar, alderspsykiatriske lidingar, rusproblem, speleavhengigheit, krisereaksjonar og tilpassingsproblem. Normalt er den nedre aldersgrensa for behandling hos oss 18 år. Tenestene er organisert i fire avdelingar, fordelt fleire stadar i fylket, ved våre distriktspsykiatriske senter (DPS) og dei fire sjukehusa.


Rusbehandling (TSB) for vaksne

Avdeling for TSB skal yte tenester for innbyggjarar i Møre og Romsdal som slit med rus- eller andre avhengigheitsproblem.
Vi er opptatt av at tilbodet vårt skal vere best mogeleg. Difor satsar vi også mykje på forsking og utvikling, og jamlege brukarundersøkingar er ein del av dette. Det er ein viktig kvalitetsindikator for oss at pasientane våre er nøgde med det tilbodet dei får.
Avdelingen er geografisk fordelt på to behandlingsstadar; Molde behandlingssenter og Ålesund behandlingssenter.


Habiliteringsteneste for vaksne

Tilbyr helsetenester til menneske over 18 år med medfødt eller tidleg erverva funksjonshemming/langvarig sjukdom og kognitiv svikt, som har behov for tverrfagleg habiliteringstenester på spesialistnivå. Tenesten erfordelt på to behandlinsstadar; Ålesund Sjukehus og Brunvollsenteret i Molde.

Kontakt

Telefon
71120000 / 70105000
måndag - fredag 0800-1600
Sentralbord Nordmøre og Romsdal/Sunnmøre og gjeld kontakt med klinikkleiinga. Ta elles kontakt med dei ulike seksjonane.
E-post
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Administrasjon, klinikk for psykisk helsevern
Postboks 1600
6026 Ålesund

Besøksadresser og praktisk informasjon

Abstinensbehandlinghttps://helse-mr.no/behandlinger/abstinensbehandlingAbstinensbehandlingAAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingEMPTY
Avrusinghttps://helse-mr.no/behandlinger/avrusingAvrusingARusavhengighetRusavhengighetRusavhengighetRusavhengighetEMPTY
Depresjon hos vaksnehttps://helse-mr.no/behandlinger/depresjon-hos-vaksneDepresjon hos vaksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneEMPTY
Medikamentfri behandling, psykisk helsevernhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentfri-behandling-psykisk-helsevernMedikamentfri behandling, psykisk helsevernMMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtEMPTY
Psykisk helsevern, familiegruppe med undervisings- og samtaletilbodhttps://helse-mr.no/behandlinger/psykisk-helsevern-familiegruppe-med-undervisings-og-samtaletilbodPsykisk helsevern, familiegruppe med undervisings- og samtaletilbodPFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud[{"Title":"DPS Vegsund","Department":"DPS Vegsund ambulant og døgnseksjon|dd9fa152-b661-4d26-8b49-66d538bfb13c","Locations":"Vegsund|b1744e6b-ee35-4c48-a435-0f261c7aedd6","TitleExtension":" ved DPS Vegsund","LocationQueryString":"?sted=dps-vegsund","FNSPOrganizationNumber":"974576910"}]
Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp[{"Title":"DPS poliklinikk - Kristiansund","Department":"DPS poliklinikk Kristiansund|c47a74a7-cddf-4a85-ac49-0988de384fbb","Locations":"Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":" i Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-kristiansund","FNSPOrganizationNumber":"974577070"},{"Title":"DPS døgnsesksjon - Kristiansund","Department":"DPS døgnseksjon Kristiansund|2150dac4-ea63-45d9-a88f-8d4e5520d57c","Locations":"Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":" i Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-kristiansund","FNSPOrganizationNumber":"974577070"},{"Title":"DPS poliklinikk Knausensenteret - Molde","Department":"DPS poliklinikk Molde|6c182266-f25c-4b79-98c9-4604899a4eca","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-knausensenteret-molde","FNSPOrganizationNumber":"993521248"},{"Title":"DPS døgnsesksjon Knausensenteret - Molde","Department":"DPS døgnseksjon Molde|92942abb-7b0e-4482-a752-d15a4b143824","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-knausensenteret-molde","FNSPOrganizationNumber":"993521248"},{"Title":"Akutt psykisk helse - Hjelset","Department":"Akutt psykisk helse Hjelset|6a0b3dfb-1e4e-4b03-abaa-f6f70da0faf6","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=akutt-psykisk-helse-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Rehabilitering psykisk helse - Hjelset","Department":"Rehabilitering psykisk helse Hjelset|b8da51b6-0c56-4ab7-896c-7e628da67b6a","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=rehabilitering-psykisk-helse-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal - Hjelset","Department":"Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal|0cfe7592-a228-4f46-b2b9-e427fbfbf39f","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=alderspsykiatri-nordmore-og-romsdal-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Psykisk helse utgreiing og behandling - Molde Sjukehus","Department":"Psykisk helsevern utgreiing og behandling Molde|81dd578d-a0d6-4064-9b42-c19517a4fa7c","Locations":"Molde sjukehus|2335d1fd-7dbd-4754-9ae0-783a9ca05f0f","TitleExtension":" ved Molde Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=psykisk-helse-utgreiing-og-behandling-molde-sjukehus","FNSPOrganizationNumber":"974745569"},{"Title":"Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal - Brunvollsenteret","Department":"Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal|97955b69-a5c1-4807-b693-425a6baaade0","Locations":"","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=spesialisert-habilitering-nordmore-og-romsdal-brunvollsenteret","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Sjøholt","Department":"DPS Sjøholt|4ebdc1ac-2804-4622-b2f4-900c8c8760ff","Locations":"Sjøholt|7729cabd-fb68-479d-8bde-d2fbd9a4bb7c","TitleExtension":" på Sjøholt","LocationQueryString":"?sted=dps-sjoholt","FNSPOrganizationNumber":"973994107"},{"Title":"DPS Vegsund","Department":"DPS Vegsund|dd9fa152-b661-4d26-8b49-66d538bfb13c","Locations":"Vegsund|b1744e6b-ee35-4c48-a435-0f261c7aedd6","TitleExtension":" på Vegsund","LocationQueryString":"?sted=dps-vegsund","FNSPOrganizationNumber":"974576910"},{"Title":"DPS poliklinikk - Ålesund ","Department":"DPS poliklinikk Ålesund|4cf303aa-bbd1-4d38-afc6-dca69f31384b","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-alesund-","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"DPS ambulant seksjon - Ålesund","Department":"DPS ambulant seksjon Ålesund|c2b1b211-4b18-46f2-aeb9-0f768c13f871","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Akutt psykisk helse - Ålesund","Department":"Akutt psykisk helse Ålesund|33b5ebdd-24df-40b6-8b5c-48528358e342","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=akutt-psykisk-helse-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Psykisk helse utgreiing og behandling - Ålesund","Department":"Psykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesund|f098fd37-7913-404c-8eaf-276513a9a20d","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=psykisk-helse-utgreiing-og-behandling-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Lokal sikkerheitspsykiatri HMR - Ålesund ","Department":"Lokal sikkerheitspsykiatri HMR|348fe341-dd15-42bf-8210-a5eecb396254","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=lokal-sikkerheitspsykiatri-hmr-alesund-","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Alderspsykiatri Sunnmøre - Ålesund","Department":"Alderspsykiatri Sunnmøre|b1e37f37-25c6-4375-91ba-fdc78efb6399","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=alderspsykiatri-sunnmore-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Spesialisert habilitering Sunnmøre - Ålesund","Department":"Spesialisert habilitering Sunnmøre|3b245707-de49-446f-9733-0a23dd6e2ab6","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=spesialisert-habilitering-sunnmore-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"DPS poliklinikk - Volda","Department":"DPS poliklinikk Volda|2076f665-7ecf-474a-b3c4-590c0e3d4870","Locations":"Volda sjukehus|8eb6de4d-714e-4600-b211-3073cff5f41c","TitleExtension":" ved Volda Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-volda","FNSPOrganizationNumber":"974747545"},{"Title":"DPS døgnsesksjon - Volda","Department":"DPS døgnseksjon Volda|083177f6-453d-49da-9b2d-28672143e0ba","Locations":"Volda sjukehus|8eb6de4d-714e-4600-b211-3073cff5f41c","TitleExtension":" ved Volda Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-volda","FNSPOrganizationNumber":"974747545"},{"Title":"DPS ambulant seksjon - Volda","Department":"DPS ambulant seksjon Volda|5deb21ea-18b0-4bfc-88cf-e52802da7dd3","Locations":"Myrvågsenteret|8145f69e-fbf7-4bca-9d2a-97bdcd653f77","TitleExtension":" i Myrvågsenteret","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-volda","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Ambulant seksjon Nordmøre og Romsdal","Department":"Klinikk for psykisk helse og rus|9ccd630a-5cfd-46c0-8273-7332df3b9bf7","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1;Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":"i Molde og Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-nordmore-og-romsdal","FNSPOrganizationNumber":"993521248"}]
Rusavhengigheit hos gravidehttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-hos-gravideRusavhengigheit hos gravideRRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengigheit korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandlingEMPTY
Rusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-korttids-dognbehandling-alesund-bsRusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BSRRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengigheit korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandlingEMPTY
Rusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-langtids-dognbehandling-molde-bsRusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BSRRusavhengighet langtids døgnbehandlingRusavhengighet langtids døgnbehandlingRusavhengigheit langtids døgnbehandlingRusavhengighet langtids døgnbehandlingEMPTY
Rusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-poliklinisk-behandling-molde-bsRusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BSRRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengigheit poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingEMPTY
Rusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-poliklinisk-behandling-alesund-bsRusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BSRRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengigheit poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingEMPTY

Akutt psykisk helse Hjelsethttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/akutt-psykisk-helse-hjelsetAkutt psykisk helse Hjelset
Akutt psykisk helse Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/akutt-psykisk-helse-alesundAkutt psykisk helse Ålesund
Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/alderspsykiatri-nordmore-og-romsdalAlderspsykiatri Nordmøre og Romsdal
Alderspsykiatri Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/alderspsykiatri-sunnmoreAlderspsykiatri Sunnmøre
Avrusing TSB Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avrusing-tsb-alesundAvrusing TSB Ålesund
DPS ambulant seksjon Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-ambulant-seksjon-voldaDPS ambulant seksjon Volda
DPS ambulant seksjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-ambulant-seksjon-alesundDPS ambulant seksjon Ålesund
DPS døgnseksjon Kristiansund https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-kristiansundDPS døgnseksjon Kristiansund
DPS døgnseksjon Volda https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-voldaDPS døgnseksjon Volda
DPS døgnseksjonen Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-moldeDPS døgnseksjonen Molde
DPS poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-kristiansundDPS poliklinikk Kristiansund
DPS poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-moldeDPS poliklinikk Molde
DPS poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-voldaDPS poliklinikk Volda
DPS poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-alesundDPS poliklinikk Ålesund
DPS Sjøholthttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-sjoholtDPS Sjøholt
DPS Vegsundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-vegsundDPS Vegsund
Lokal sikkerheitspsykiatri Helse Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/lokal-sikkerheitspsykiatri-hmrLokal sikkerheitspsykiatri Helse Møre og Romsdal
Psykisk helse utgreiing og behandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern-utgreiing-og-behandling-moldePsykisk helse utgreiing og behandling Molde
Psykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern-utgreiing-og-behandling-alesundPsykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesund
Rehabilitering Hjelsethttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rehabilitering-psykisk-helse-hjelsetRehabilitering Hjelset
Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-korttids-dogn-alesundRusbehandling TSB korttids døgn Ålesund
Rusbehandling TSB langtids døgn Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-langtids-dogn-moldeRusbehandling TSB langtids døgn Molde
Rusbehandling TSB poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-poliklinikk-moldeRusbehandling TSB poliklinikk Molde
Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-poliklinikk-alesundRusbehandling TSB poliklinikk Ålesund
Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/spesialisert-habilitering-nordmore-og-romsdalSpesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal
Spesialisert habilitering Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/spesialisert-habilitering-sunnmoreSpesialisert habilitering Sunnmøre

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.