Klinikk for psykisk helse og rus

Tidleg og rask hjelp er eit godt utgangspunkt for å gjenvinne oversikt og kontroll over livet!
Klinikken har ansvaret for psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengigheit (TSB) og spesialisert habilteringstjeneste for vaksne innan Helse Møre og Romsdal. Behandlingstilbodet blir gitt ved våre distriktspsykiatriske senter(DPS), rusinstitusjonar og dei fire sjukehusa.
Poliklinisk konsultasjon er den vanlegaste behandlinga, både innanfor psykisk helsevern, TSB og habilitering, men nokre gonger er innlegging nødvendig. Det finst også dagbehandling og ambulant (oppsøkjande) behandling.

Telefonnummer til forløpskoordinator pakkeforløp finn du på sida til den enkelte seksjon.

Les meir om Klinikk for psykisk helse og rus

Klinikk for psykisk helse og rus

Psykisk helsevern for vaksne

Psykiatri tyder: "Læra om psykiske sjukdommar og behandlinga av dei". Vi behandlar alle typar psykiske sjukdommar som for eksempel angstproblem, stemningslidingar, psykosar, personlegdomsforstyrringar, posttraumatiske stresslidingar, spiseforstyrringar, alderspsykiatriske lidingar, rusproblem, speleavhengigheit, krisereaksjonar og tilpassingsproblem. Normalt er den nedre aldersgrensa for behandling hos oss 18 år. Tenestene er organisert i fire avdelingar, fordelt fleire stadar i fylket, ved våre distriktspsykiatriske senter (DPS) og dei fire sjukehusa.


Rusbehandling (TSB) for vaksne

Avdeling for TSB skal yte tenester for innbyggjarar i Møre og Romsdal som slit med rus- eller andre avhengigheitsproblem.
Vi er opptatt av at tilbodet vårt skal vere best mogeleg. Difor satsar vi også mykje på forsking og utvikling, og jamlege brukarundersøkingar er ein del av dette. Det er ein viktig kvalitetsindikator for oss at pasientane våre er nøgde med det tilbodet dei får.
Avdelingen er geografisk fordelt på to behandlingsstadar; Molde behandlingssenter og Ålesund behandlingssenter.


Habiliteringsteneste for vaksne

Tilbyr helsetenester til menneske over 18 år med medfødt eller tidleg erverva funksjonshemming/langvarig sjukdom og kognitiv svikt, som har behov for tverrfagleg habiliteringstenester på spesialistnivå. Tenesten erfordelt på to behandlinsstadar; Ålesund Sjukehus og Brunvollsenteret i Molde.

Kontaktinformasjon

Telefon
71 12 00 00 / 70 10 50 00
måndag - fredag 0800-1600
Sentralbord Nordmøre og Romsdal/Sunnmøre og gjeld kontakt med klinikkleiinga. Ta elles kontakt med dei ulike seksjonane.
E-post
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Administrasjon, klinikk for psykisk helsevern
Postboks 1600
6026 Ålesund

Besøksadresser og praktisk informasjon

Abstinensbehandlinghttps://helse-mr.no/behandlinger/abstinensbehandlingAbstinensbehandlingAAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandling
Avrusinghttps://helse-mr.no/behandlinger/avrusingAvrusingARusavhengighetRusavhengighetRusavhengighetRusavhengighet
Depresjon hos vaksnehttps://helse-mr.no/behandlinger/depresjon-hos-vaksneDepresjon hos vaksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Medikamentfri behandling, psykisk helsevernhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentfri-behandling-psykisk-helsevernMedikamentfri behandling, psykisk helsevernMMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse Midt
Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykoedukativ familiegruppe med undervisings- og samtaletilbod ved DPS Vegsundhttps://helse-mr.no/behandlinger/psykoedukativ-familiegruppe-med-undervisings-og-samtaletilbod-ved-dps-vegsundPsykoedukativ familiegruppe med undervisings- og samtaletilbod ved DPS VegsundPFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud
Rusavhengigheit hos gravidehttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-hos-gravideRusavhengigheit hos gravideRRus- og avhengighet - korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - korttids døgnbehandling
Rusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-korttids-dognbehandling-alesund-bsRusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BSRRus- og avhengighet - Korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - Korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - Korttids døgnbehandlingRus- og avhengighet - Korttids døgnbehandling
Rusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-langtids-dognbehandling-molde-bsRusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BSRRusavhengighet - langtids døgnbehandlingRusavhengighet - langtids døgnbehandlingRusavhengighet - langtids døgnbehandlingRusavhengighet - langtids døgnbehandling
Rusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-poliklinisk-behandling-molde-bsRusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BSRRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandling
Rusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-poliklinisk-behandling-alesund-bsRusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BSRRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandling
Rusbehandling pakkeforløp, tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)https://helse-mr.no/behandlinger/rusbehandling-pakkeforlop-tverrfagleg-spesialisert-rusbehandling-tsbRusbehandling pakkeforløp, tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)RTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB
Spelavhengigheithttps://helse-mr.no/behandlinger/spelavhengigheitSpelavhengigheitSPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet

Akutt psykisk helse Hjelsethttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/akutt-psykisk-helse-hjelsetAkutt psykisk helse Hjelset
Akutt psykisk helse Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/akutt-psykisk-helse-alesundAkutt psykisk helse Ålesund
Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/alderspsykiatri-nordmore-og-romsdalAlderspsykiatri Nordmøre og Romsdal
Alderspsykiatri Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/alderspsykiatri-sunnmoreAlderspsykiatri Sunnmøre
Avrusing TSB Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avrusing-tsb-alesundAvrusing TSB Ålesund
DPS ambulant seksjon Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-ambulant-seksjon-voldaDPS ambulant seksjon Volda
DPS ambulant seksjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-ambulant-seksjon-alesundDPS ambulant seksjon Ålesund
DPS døgnseksjon Kristiansund https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-kristiansundDPS døgnseksjon Kristiansund
DPS døgnseksjon Volda https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-voldaDPS døgnseksjon Volda
DPS døgnseksjonen Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-moldeDPS døgnseksjonen Molde
DPS poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-kristiansundDPS poliklinikk Kristiansund
DPS poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-moldeDPS poliklinikk Molde
DPS poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-voldaDPS poliklinikk Volda
DPS poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-alesundDPS poliklinikk Ålesund
DPS Vegsundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-vegsundDPS Vegsund
Lokal sikkerheitspsykiatri Helse Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/lokal-sikkerheitspsykiatri-hmrLokal sikkerheitspsykiatri Helse Møre og Romsdal
Psykisk helse utgreiing og behandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern-utgreiing-og-behandling-moldePsykisk helse utgreiing og behandling Molde
Psykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern-utgreiing-og-behandling-alesundPsykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesund
Rehabilitering Hjelsethttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rehabilitering-psykisk-helse-hjelsetRehabilitering Hjelset
Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-korttids-dogn-alesundRusbehandling TSB korttids døgn Ålesund
Rusbehandling TSB langtids døgn Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-langtids-dogn-moldeRusbehandling TSB langtids døgn Molde
Rusbehandling TSB poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-poliklinikk-moldeRusbehandling TSB poliklinikk Molde
Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-poliklinikk-alesundRusbehandling TSB poliklinikk Ålesund
Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/spesialisert-habilitering-nordmore-og-romsdalSpesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal
Spesialisert habilitering Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/spesialisert-habilitering-sunnmoreSpesialisert habilitering Sunnmøre

Fann du det du leita etter?