HELSENORGE
AUTISMEPRATEN

Episode 4: Autisme og kommunikasjon

I denne episoden snakkar vi om vanlege kommunikasjonsvanskar autistar (og andre) møte i daglegdagse situasjonar.

Fann du det du leita etter?