HELSENORGE
AUTISMEPRATEN

Episode 6: Autisme, rigiditet og fleksibilitet

I denne episoden snakkar vi om fleksibilitet og evna til å tole endringar. Vi drøftar forholdet mellom rigiditet, stress og utryggheit.

Fann du det du leita etter?