HELSENORGE
AUTISMEPRATEN

Episode 7: Å meistre livet som autist

I denne episoden snakkar vi om kvar ein kan få hjelp til å meistre livet og dessutan verdien av tilrettelegging og kva rettar ein autismediagnose gir.

Fann du det du leita etter?