HELSENORGE
Barn og unges helseteneste

Workshop for brukarar og pårørande

Har du lyst å vere med og påvirke framtidas helseteneste for born og unge i Møre og Romsdal? Bli med på workshop onsdag 1. februar!

Illustrasjonsbilete barn og unges helseteneste

Onsdag 1. februar mellom kl. 18.00 - 20.00 vert det digital brukarsamling i arbeidet med Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal. Målgruppa er brukarar over 12 år og pårørande. 

Workshopen er planlagt av Ungdomsrådet i Helse Møre og Romsdal i samarbeid med Lasse Honningsvåg og prosjektkoordinator for satsinga barn og unges helseteneste, Toril Kvisvik.

Målet med samlinga er å få fram brukarstemma. Kva er viktig for brukarane i det psykiske helsetilbodet for born og unge i fylket vårt? Det vil verte informasjon om satsinga og nokre spørsmål i grupper. Innspel vert tatt med i det vidare arbeidet med satsinga.

Invitasjon workshop 1. feb 23

Påmeldingfrist 26. januar. 

Du vil få tilsendt lenke til workshopen ved å melde deg på til Lasse Honningsvåg via e-post: Lasse.alexander.olsen.honningsvag@helse-mr.no​