HELSENORGE

DPS Vegsund

DPS Vegsund er eit av 4 distriktspsykiatriske senter i klinikk for psykisk helse og rus. DPS Vegsund har ansvar og oppgåver på spesialistnivå innan psykisk helsevern for vaksne over 18 år, i eit gitt geografisk område. Tilbodet omfattar ei døgnavdeling og brukerstyrte plasser.  I tillegg har vi eit regionalt medikamentfritt behandlingstilbod. 
Vi tek imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem. Opptaksområdet er nordre Sunnmøre. 


Fann du det du leita etter?