HELSENORGE

Føde-barsel Molde

Her er informasjon til deg som venter born. For å redusere smitterisikoen for korona og influensavirus er det inntil videre stengt for besøk av søsken på føde/barsel.

Fødeavdelinga i Kristansund er stengt, og det betyr at dei som har Kristiansund sjukehus som sitt lokalsjukehus også skal føde i Molde. 

Fødslar før svangerskapsveke 35 og fødslar som krev utvida oppfølging og behandling skjer ved Ålesund sjukehus.

Fann du det du leita etter?