HELSENORGE

Forsking og innovasjon

Seksjon for forsking og innovasjon (SFI) gir råd og rettleiing mellom anna i samband med gjennomføring av prosjekt. SFI tilbyr kurs i god klinisk praksis, litteratursøk, statistikk m.m. Du finn forskings- og personvernrådgjevarar, statistikar og monitor.


Seksjonen har også ein kommunikasjonsrådgjevar du kan kontakte dersom du veit om eller har forskingsprosjekt knytt til helseføretaket som du ønskjer å synleggjere på HMR sine plattformer.


For meir informasjon om forsking og innovasjon, sjå helse-mr.no/forsking-og-innovasjon.

Fann du det du leita etter?