HELSENORGE

Forsking og innovasjon

Seksjon for forsking og innovasjon gir råd og rettleiing mellom anna i samband med gjennomføring av prosjekt. Seksjonen tilbyr kurs i god klinisk praksis, litteratursøk, statistikk m.m. Du finn både forskings- og innovasjonsrådgjevarar, statistikar, personvernombod og monitorar.

Sjå meir på nettsida vår: helse-mr.no/forsking-og-innovasjon

Fann du det du leita etter?