HELSENORGE
Illustrasjon innovasjon og forsking

Forsking og innovasjon

I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får.

I seksjon for forsking og innovasjon (SFI) er det tilsett mellom anna statistikar, forskingsrådgjevarar,  innovasjonsrågjevar og koordinator for forskingsadministrasjon.  Forsking er ei av spesialistehelsetenesta sine fire lovpålagde oppgåver. Vår visjon er at kunnskap gir god helse.

 

 

Forskingsnytt frå HMR

Nasjonale forskingsnyheiter

Fann du det du leita etter?