Illustrasjon innovasjon og forsking

Forsking og innovasjon

Kunnskap gir god helse

I Helse Møre og Romsdal sin Seksjon for forsking og innovasjon (SFI) er det tilsett mellom anna statistikar, forskingsrådgjevarar,  innovasjonsrågjevar og koordinator for forskingsadministrasjon. Vår visjon er at kunnskap gir god helse. I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får. Forsking er ei av spesialistehelsetenesta sine fire lovpålagde oppgåver.

 

 

Forskingsnytt frå HMR

Nasjonale forskingsnyheiter

Fann du det du leita etter?