Illustrasjon innovasjon og forsking

Forsking og innovasjon

Kunnskap gir god helse

Helse Møre og Romsdal sin seksjon for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse (FIUK) dekkjer fagområda forsking, innovasjon, utdanning, kompetanseutvikling og fagbibliotektenesta. I seksjonen er det tilsett mellom anna statistikar, forskingsrådgjevar,  innovasjonsrågjevar, fagbibliotekar og koordinator for forskingsadministrasjon. Vår visjon er kunnskap gir god helse. I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får. Forsking er ei av spesialistehelsetenesta sine fire lovpålagde oppgåver.

 

 

Forskingsnytt frå HMR

Nasjonale forskingsnyheiter

Fann du det du leita etter?