HELSENORGE
Illustrasjon innovasjon og forsking

Forsking og innovasjon

I Helse Møre og Romsdal (HMR) er det eit aktivt forskarmiljø. Forsking og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får.

Forskingsnytt frå HMR

Nasjonale forskingsnyheiter

Fann du det du leita etter?