Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Vi har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstenestene i helseregionen, og vi skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Kontakt

Telefon
71120786 / 90806996
Anne Hollingen, leiar for koordinerande eining i Helse Møre og Romsdal
E-post
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.