Koordinerande eining

Vi har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstenestene i helseregionen, og vi skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Kontaktinformasjon

Telefon
90 80 69 96
Anne Hollingen, leiar for koordinerande eining i Helse Møre og Romsdal
E-post
Fann du det du leita etter?