Seksjon for dagbehandling og kirurgisk poliklinikk Kristiansund

Blærekreftoperasjon (TUR-B), Kristiansund

Operasjon ved påvist blærekreft. Opersjonen blir utført i spinalbedøving eller narkose.

Før

Førebuande dag

Du må møte på preoperativ poliklinikk 1-2 veker før behandlinga eller like før operasjonen på sengepost. Her blir det tatt blodprøver og urinprøve. Røntgenbilde og eventuelle andre nødvendige undersøkingar blir også tatt denne dagen.

Operasjonsdagen

Operasjonsdagen møter du fastande på sengeposten eller ved dagkirurgisk eining.

​Faste

Før operasjonen må du faste. Det inneber at du ikkje kan ete, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må vere tom for at ikkje mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følgjer instruksjonane om korleis du skal kome godt førebudd til sjukehuset. Dersom du ikkje følger reglar om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsetje operasjonen.

Du skal ikkje ete fast føde eller drikke mjølk i 6 timar før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te, kaffi utan mjølk/fløyte) inntil 2 timar før planlagt operasjon. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timar før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisinar med eit glas vatn (maks. 150 ml).

Ved spesielle inngrep kan det vere andre rutinar som gjeld. Dette blir du orientert om på sjukehuset før operasjonen.


Du får beroligande og smertestillande medisinar før du blir køyrt i seng til operasjonsavdelinga.

Under

Operasjonen blir utført med eit skop gjennom urinrøret der svulsten/svulstane blir fjerna og brunne bort. Vevet blir fjerna gjennom urinrøret og sendt til undersøking. Undersøkinga av vevet vil vise om det er ein overflatisk eller meir djuptveksande svulst. Dei overflatiske svulstane er som regel ferdigbehandla etter denne operasjonen og du får vidare oppfølging i poliklinikk. Ved meir djuptveksande svulstar vil det bli vurdert meir omfattande kirurgi og eventuell tilleggsbehandling.

Under operasjonen blir det lagt inn eit kateter (slange) gjennom urinrøret til blæra. Første døgnet etter operasjonen vil det ofte gå kontinuerleg skyllevatn gjennom kateteret for å skylle blæra rein for blod.  

Etter

Etter operasjonen blir du liggande på overvaking i 1-2 timar.

Du får mat og drikke når bedøvinga har gått ut. Dei fleste må ligge i senga til dagen etter operasjonen. Blærekateteret blir som oftast fjerna dagen etter operasjonen, og du får reise heim når vasslatinga kjem i gang.

Ved heimreise

Svaret på vevsprøva bestemmer vidare behandling. Du får informasjon om vidare kontrollar eller oppfølging dersom dette er nødvendig.

Ver merksam

Den første tida kan det vere noko blod i urinen og litt svie ved vasslatinga. Ved vedvarande svie eller hyppig vasslating bør du få kontrollert urinen hos lege.

Du bør vere forsiktig med tunge løft dei første vekene etter operasjonen, då det kan føre til blødningar.

Kontaktinformasjon

Informasjon om timeavtale og besøk

Har du fått innkalling til time, er blodgivar eller skal besøke nokon på sjukehuset? 

Sjå våre smitteverntiltak og gjeldande rutinar

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–17.30

Laurdag og søndag: stengt

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

På grunn av koronapandemien er kantina for tida kun open for tilsette i Helse Møre og Romsdal.

Kantina finn du i 2. etasje. Den har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

Kiosk

I tillegg har vi kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?