EIA-test

Ein EIB-test er ei utredning av astma utløyst ved fysisk påkjenning. Frå 6-7 år gjennomførast den som ei tredemølletest, og for mindre barn som en herjetest med løping i gang/trapp.