Hjemmespirometri

Hjemmespirometri er et tilbud til pasienter som får oppfølging for astma ved poliklinikken. Hjemmespirometri utføres ved å benytte et spirometer koblet mot mobiltelefon og egen app.