ADHD - foreldre/foresatte - Kristiansund

For foreldre og foresatte til barn/unge med ADHD

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Sendes psykisk helsevern for barn og unge

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva ADHD er og korleis ein kan møte barn og unge med ADHD både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.


Innhald


Praktiske opplysningar


Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til informasjon om opplæringspengar og andre rettar finn du her


Nyttige nettadressar


Fann du det du leita etter?