ADHD - foreldre/foresatte - Kristiansund

For foreldre og foresatte til barn/unge med ADHD

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning


 

Kvifor delta

Med kurset ønsker vi at foreldre/føresette og skole- og barnehagetilsette skal få auka kunnskap om kva ADHD er og korleis ein kan møte barn og ungdom med ADHDbåde i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppfordrar begge foreldra til å delta på opplæringa.


 

Innhald

  • Kva er ADHD?
  • ADHD og medisinering
  • Positivt samspel og ros
  • korleis gi gode beskjeder? Grensesetting
  • Fysisk aktivitet og ADHD
  • Kosthald og ADHD
  • Å leve med ADHD ved brukarrepressentant
  • ADHD i skolen
  • Samarbeid foreldre - skole
 

Praktiske opplysningar

Dersom du ikkje kan møte på opplæringa ber vi deg melde frå. 

Ved ikkje møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit gebyr.


 

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et langvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til informasjon om opplæringspengar og andre rettar finn du her


 

Nyttige nettadressar

ADHD-foreningen


 

Fann du det du leita etter?