Autisme/Asperger syndrom - ungdom - Molde

For deg som ønsker kunnskap og forståing rundt eiga diagnose

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

KVIFOR DELTA PÅ KURS

Med kurset ønsker vi at du skal få auka kunnskap om kva autisme/asperger syndrom er. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring i det å leve med autisme/asperger syndrom.

INNHALD


PRAKTISKE OPPLYSNINGAR


RETTAR OG EIGENANDEL

Pasientar har rett til fri frå skule for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Ingen eigenandel

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

NYTTIGE NETTSIDER

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?