HELSENORGE

Rus - dagbehandling, gruppeterapi og fysisk trening - Molde

For pasientar som er over 18 år og som held på å arbeide seg ut av eit rusproblem (åpen gruppe)

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising skal sendast elektronisk til næraste vurderingsinstans

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. 

Du som er i døgnbehandling kan tilvisast direkte frå avdelinga du er på.

Kvifor delta på gruppetilbod

Målet vårt er at du skal kunne mestre eiga liv uten avhengigheit av rusmidlar

Innhald

Behandlinga består av gruppeterapi og treningsterapi / eigentrening

I gruppa arbeider vi med temaer som:

  • Tilbakefallsførebygging

  • Mestringsopplevingar 

  • Fysisk aktivitet

  • Familie / Sosialt nettverk

  • Psykisk helse

  • Sjølvbilde


Praktiske opplysningar

For å delta må du vere rusfri nå, men treng hjelp for å meistre livet utan rusmidlar og hindre tilbakefall og å ha nytte av gruppebehandlinga.

Behandlinga går over 3 dagar kvar veke i 12 veker. Mondagar, tysdagar og torsdagar.


 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


 

Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?