Diabetes insulin og karbohydrat - Volda

Temakurs om insulin og karbohydrat

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising sendes elektronisk til medisinsk poliklinikk, Volda sjukehus

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om diabetes, korleisførebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med diabetes.

Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

InnhaldPraktiske opplysningarRettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

Fann du det du leita etter?