Downs syndrom - foreldre -Ålesund

Tilbod til foreldre/føresette med små born

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved habilitering for barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte skal få økt kunnskap om kva downs syndrom er og korleis ein kan møte barn og unge med downs syndrom både i hjemmet og kvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståelse og meistring i rolla som forelder/foresatt. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.


InnhaldPraktiske opplysningarRettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsiderFann du det du leita etter?