HELSENORGE

Ettervernsgruppe - Ålesund

For personar med stabil rusmestring

Kvifor delta på kurs


 

Innhald


Praktiske opplysingar


Rettar og eigenandel


Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider


Fann du det du leita etter?