Helsenorge

Irritabel tarmsyndrom (IBS) - Ålesund

For vaksne personar og deira pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Pasienten treng tilvising frå fastlege for å delta. 

I tilvisinga skal det klart kome fram at den tilviste har diagnose IBS. Pårørande trenger ikkje tilvising.

Tilvisinga skal sendast til: Ålesund sjukehus, poliklinikk for mage-tarmsjukdommar, 6026 Ålesund

Kvifor delta på kurs

Vi ønsker å

  • Gi den enkelte auka kunnskap og forståing av sjukdommen/symptoma.
  • Gi omfattande og rett informasjon til fleire
  • Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen
  • Ha dialog med ei tverrfagleg faggruppe
  • Møte andre i same situasjon, lære av erfaringane til andre


Innhald

  • Sjukdomslære
  • Behandling
  • Kosthold, låg FODMAP
  • Fysisk aktivitet
  • Meistring og forsking

Føredrag av spesialist i fordøyelsessjukdomar, sjukepleiar, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, spesialist i psykiatri og brukarrepresentant frå Landsforeningen mot fordøyelsesjukdommar. 

Presentasjonar frå IBS-skulen 2020

Praktiske opplysningar

Det er bindende påmelding.
Ved ikkje møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit gebyr.

Merk at kurset ikkje vert halde ved Ålesund sjukehus, med på Vardehuset.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?