KOLS - Volda

Kurset er for deg som har fått diagnosa kols og som bur på Sunnmøre. Pårørande er velkomne til å delta på kurset.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising skal sendast elektronisk til medisinsk poliklinikk, Volda sjukehus. Fastlege eller spesialist i lungesjukdommar kan sende tilvising til kurset.

Du blir kontakta når henvisning er mottatt, og får tilsendt endelig program.

Kvifor delta på kurs

På kurset får ein informasjon om kols og møter andre med same sjukdom.
Målet er at ein etter kurset skal meistre kvardagen med kols på ein betre måte og få betre livskvalitet.


 

Innhald

 • Kva er kols

 • Stabil fase

 • Forverringer

 • Medikamentell behandling

 • Ulike typer inhalatorer

 • Fysisk aktivitet og kols

 • Pusteteknikk

 • Sekretmobilisering

 • Kosthald og kols

 • Mestring og kols

 • Å leve med kols

 • Økonomiske rettigheter (Tryderettigheter)


 

Praktiske opplysningar

Ta med eigne inhalasjonsmedisiner. Desse kan vere nyttig å ha med når ein går igjennom dei ulike inhalatorane

Mange reagerer på sterke lukter, unngå parfyme og godlukter desse to dagene.

Bevertning: 100,- per kursdag, faktura sendes i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du har allergiar/intoleranse eller ikkje ønsker bevertning.


 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset. 

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her 

Nyttige nettsider

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Kols - helsenorge


 

Fann du det du leita etter?