HELSENORGE

KOLS - Volda

Kurset er for deg som har fått diagnosa KOLS. Pårørande er velkomne til å delta på kurset.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising skal sendast elektronisk til medisinsk poliklinikk, Volda sjukehus. Fastlege eller spesialist i lungesjukdommar kan sende tilvising til kurset. Oppgi gjerne i tilvisinga om du skal delta ein annan stad enn Volda (Molde sjukehus eller Ålesund sjukehus).

Du blir kontakta når henvisning er mottatt, og får tilsendt endelig program.

Kvifor delta på kurs

På kurset får ein informasjon om kols og møter andre med same sjukdom.
Målet er at ein etter kurset skal meistre kvardagen med kols på ein betre måte og få betre livskvalitet.

Innhald

 • Kva er kols

 • Medikamentell behandling

 • Ulike typer inhalatorer

 • Fysisk aktivitet og kols

 • Pusteteknikk

 • Sekretmobilisering

 • Kosthald og kols

 • Mestring og kols

 • Å leve med kols

 • Økonomiske rettar

  *Med forbehold om endringar i programmet. 

Praktiske opplysningar

Kurset er fysisk i Volda og vert overført digitalt til sjukehuset i Molde og Ålesund, der deltakarar kan delta fysisk i grupper ved sitt næraste sjukehus. 

Ta med eigne inhalasjonsmedisiner. Desse kan vere nyttig å ha med når ein går igjennom dei ulike inhalatorane

Bevertning: 100,- per kursdag, faktura sendes i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du har allergiar/intoleranse eller ikkje ønsker bevertning. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset. 

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Kols - Helsenorge

Fann du det du leita etter?