HELSENORGE

Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) - Ålesund

For personar med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, der anna behandling ikkje har gitt godt nok resultat. Personar som har store problem med sjølvkjensla og sjølvkjensleregulering og i forholdet til andre mennesker

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Mentaliseringsbasert gruppeterapi (langtids) er eit tilbod for deg som har deltatt på mentaliseringsbasert psykopedagogisk kurs (MBT-P) og der det er vurdert at gruppeterapi er eit egna behandlingstilbod for deg. 

Fastlege kan sende elektronisk tilvising til Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund.

Kvifor delta på kurs

Redusere symptomer og plager
Auke generelt funksjonsnivå
Betre sjølvkjensle
Betre forholdet til andre mennesker
Betre kontroll og kontakt med kjensler
Betre sjølvinnsikt

Innhald

I gruppa jobber ein med å utveksle tankar og kjensler med særleg vekt på å uforske konkrete situasjonar der ein har opplevd mentaliseringssvikt. 


Praktiske opplysningar

Gruppa er ei ”slow open” gruppe, det vil seie at ein tek inn nye medlemmar når nokon sluttar.
Maks behandlingstid: 3 år.
Gruppa møtast kvar veke, 1,5 time kvar gong. Dei fleste som deltek har individuell behandling i tillegg til gruppa.

Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.
Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

mentalisering.no

Fann du det du leita etter?