HELSENORGE

Oppfølgingsgruppe etter fedmeoperasjon - Ålesund

For pasientar etter overvektsoperasjon

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må vere tilvist til overvektspoliklinikken for å delta på kurset.

Tilvising skal sendast elektronisk til overvektspoliklinikken, Ålesund sjukehus

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Obligatorisk oppfølging etter fedmekirurgi.

Med kurset ønsker vi at du skal oppnå varig livsstilsendring.

 

Innhald

Oppfølgingskurs i regi klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykolog med fokus på å halde ved lag livsstilsendringar etter fedmekirurgi.

Kurset har 8 samlingar.


 

Praktiske opplysningar

Inga servering.

Parkering på gjesteparkering ved sjølve sjukehuset. Alle bussar går innom busslomma ved sjukehuset.


 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.


Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


 

Nyttige nettsider

kostverktøyet

Fann du det du leita etter?