Overvekt - forkurs gastric bypass - Ålesund

For pasientar som har søkt om operasjon.

Kvifor delta på kurs

Kurset er obligatorisk for alle som er fedmeoperert.


Innhald

8 kurs med fokus på livsstil (fysisk og psykisk helse)


Praktiske opplysningar

Ingen servering.

Alle bussar går innom busslomma ved sjukehuset.


Rettar og eigenandel

Parkering på gjesteparkering ved sjølve sjukehuset.

 

Til deg som får dekka utgifter til transport etter § 2 vert det gitt

a) kostgodtgjersle dersom den effektive fråverstida frå heimen overstig 12 timar

b) overnattingsgodtgjersle dersom overnatting er naudsynt.

Sjå forskrifter om dekning av utgifter av reise på www.nav.no

 

Du betaler ein eigendel for 2 kursdagar.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Kostverktøyet

Fann du det du leita etter?