HELSENORGE

Psykisk utviklingshemming - foreldre - Kristiansund

Kurs for foreldre/føresette til barn og unge som nyleg har fått diagnosen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med barnets fastlege for tilvising. Tilvising sendast elektronisk til Habilitering barn og ungdom Kristiansund.
Er familien i behandling ved aktell avdeling, treng du ikkje ny tilvising

Kvifor delta på kurs


InnhaldPraktiske opplysningar


Rettar, eigendel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Du kan søke om opplæringspengar dersom du er yrkesaktiv og har omsorg for eit barn med langvarig sjukdom eller funksjonshemming. Opplæringspengar reknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråver frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?