HELSENORGE

Prosessgruppe for pårørende til rusavhengige - Molde

For pårørande som har gjennomført temagruppe for pårørande til rusavhengige.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising sendes elektronisk til Ålesund behandlingssenter v/Vurderingsinstans, Vestmoa 27, 6018 Ålesund

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.


Kvifor delta på kurs

I denne gruppa får du anledning til å møte andre i same situasjon og moglegheit for utveksling av erfaringar. 


Innhald

Kurset har fokus på dialog rundt prosessar man går igjennom som pårørande.

  • Erfaringar rundt det å vere i same situasjon .
  • Familie og nære relasjonar
  • Oppleving av gjensidig støtte og håp.
  • Vi har fokus på notida, ikkje fortida

Tilbodet haldast av to gruppeleiarar fra Molde behandlingssenter


Praktiske opplysningar

Kurset går onsdagar annakvar veke kl. 15.30 - 17.30


Rettigheter

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Fann du det du leita etter?