HELSENORGE

Pengespelavhengighet - Ålesund

For personar med pengespelavhengigheit (del2). Prosessgruppe

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising skal sendast elektronisk til Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesund
Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising

Kvifor delta på gruppetilbodet

Med tilbodet ønsker vi at du skal få auka kunnskap om pengespeleavhengighet, korleis førebygge tilbakefall og skape auka tryggleik, forståing og meistring.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.


 

Innhald

Dette er ei prosessgruppe med fokus på:

  • Økonomi
  • Relasjoner
  • Jobb
  • Grensesetting
  • Andre tema som gruppa tar opp


 

Praktiske opplysingar

Ut fra vår erfaring treng den enkelte ei langvarig deltaking i eiga tilfrisking for å oppnå varig resultat.


 


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


 


Nyttige nettsider


 

Fann du det du leita etter?