Starthjelp - foreldre/foresatte - Ålesund

Et lærings- og mestringstilbud for foreldre til barn 0-6 år med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Foreldre som ønsker å delta som har barn som ikke er henvist til Seksjon for HABU fra før, kan kontakte fastlege for henvisning til kurs.

MÅLGRUPPE

Foreldre til barn med sammensatte vansker som er i alderen 0 – 6 år (førskolebarn), der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover. Barnet har nylig fått diagnose eller er under utredning.

MED DETTE KURSET ØNSKER VI

  • Å være veiviser i en ny hverdag
  • Å legge til rette for erfaringsutveksling mellom foreldre i lignende situasjon

PROGRAM

Dag 1
«Systemene rundt oss»
Velkommen
NAV: Hvordan finne frem i jungelsystemet
Individuell plan,

Dag 2
«Familie og kommunale instanser»
Besøk fra tildelingstjenesten, PPT og helsestasjon

Dag 3
«Samspill med barnet.»
Kommunikasjon og samspill
Å mestre en belastende hverdag

Dag 4
«Håp og mestring»
De sammensatte følelsene ved det å være foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne
Familie - Hvordan gi plass til alle?
Parforhold, søsken, besteforeldre, familie/nettverk
Hvordan samarbeide med familie og nettverk?

*Med forbehold om endringer i programmet

PRIS

Foreldre betaler per person for hele kurset. Dette dekker kaffe, te, frukt og lunsj. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning.

RETTIGHETER VED KURSDELTAKELSE

Man kan søke om opplæringspenger når kurs- og reisetid til sammen blir 7 timer. Hvis ikke må omsorgsdager brukes. Er du alene om omsorgen eller om begge foreldrene ikke kan delta, er det mulig å ta med en annen som står barnet nært. 

LENKER TIL AKTUELLE SIDER:

www.helse-mr.no/LMS-HM 


Fann du det du leita etter?