Stomi - Molde

Kurs om stomi for pasienter og pårørende

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du blir automatisk påmeldt når lege sender en henvisning til kurset merket med «stomikurs». Henvisning sendes elektronisk til kirurgisk kontor, Molde sjukehus. Pårørende trenger ikke henvisning.

Program

Dag 1:
10.00 Velkommen
10.15 Hva er en stomi? v/stomisykepleier Marthe Reppe
10.45 Pause
11.00 Brukerinnlegg «Å leve med stomi» v/brukerrepresentant
11.30 Lunsj
12.15 Erfaringsutveksling i grupper
13.00 Kosthold for stomipasienter – tips og råd v/stomisykepleier Margunn Austrheim
13.45 Pause
14.00 Utfordringer med stomi og sårbehandling v/stomisykepleier Margunn Austrheim
15.00 «Stomiutstyr» – her kan man gå rundt og se på utstyr og stille spørsmål til stomisykepleierne.
15.30 Informasjon om NORILCO v/Annlaug Årflot
15.45 Avslutning

Dag 2:
10.00 Velkommen
10.15 Brukerinnlegg «Fra 100% yrkesaktiv til ? – mi historie» v/Brukerrepresentant
10.45 Pause
11.00 Stomi og trening, forebygging av brokk v/fysioterapeut Oda Ranheim Gagnat
11.45 Lunsj
12.30 Erfaringsutveksling – samtale i grupper
13.15 Pause
13.30 Stomi og seksualitet v/stomisykepleier Marthe Reppe
14.00 Utstyr og bandasjer v/Katrine Rødset Nerland fra Boots apotek
14.30 Pause
14.45 Smarte tips ved reise, rettigheter til stomipasienter v/Annlaug Årflot
15.15 «Stomiutstyr» – her kan man gå rundt og se på utstyr og stille spørsmål til stomisykepleierne
15.45 Avslutning, vel hjem!

* Med forbehold om endringer i programmet


Egenandel:

Egenandel påføres egenandelskortet. Har du frikort er det ingen egenandel. Faktura sendes i etterkant av kurset. Ingen egenandelsavgift for pårørende.

Rettigheter ved opplæring for pasienter og pårørende:

Pasienter har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Det kan være at du kan nytte deg av velferdspermisjon, egenmelding eller sjukmelding. Ved spørsmål om overnatting, reiseutgifter og andre rettigheter kontakt kursansvarlig. Se mer informasjon på https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering

Bindende påmelding:

Det er bindende påmelding. Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med 1125,-

Kaffe/te, frukt og lunsj:

Det serveres frukt, vann, te og kaffe. Lunsj tar den enkelte med selv, det er mulighet for å kjøpe lunsj i kantina. Vi sitter sammen og spiser på kursrommet.
Ved spesielle behov i forhold til mat/ hørsel ol. vennligst gi beskjed ved påmelding

Parkering:

Må den enkelte ordne med selv

Fann du det du leita etter?