HELSENORGE

Temagruppe for pårørende til rusavhengige – Molde

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising sendes elektronisk til Ålesund behandlingssenter v/Vurderingsinstans, Vestmoa 27, 6018 Ålesund

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

KVIFOR DELTA PÅ KURS

Med kurset ynskjer vi at du skal få økt kunnskap om kva det vil si å være pårørande til rusavhengige og belastningar i forbindelse med dette. Dessuten få generell kunnskap om rus og avhengighet og få økt innsikt og forståelse for belastingar dette føre med seg og moglegheit for å handtere desse.  

Du vil få anledning til å møte andre i same situasjon og moglegheit for utveksling av erfaringar. 


INNHALD

Kurset er lagt opp som undervising med relevante tema


PRAKTISKE OPPLYSNINGAR

Kurset går kvar veke og over 8 gonger (Tysdagar kl.13.30 - 15.30)

RETTIGHETER

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Fann du det du leita etter?