HELSENORGE
Kirurgisk sengepost 2 Ålesund

Skjoldbruskkjertel - operasjon ved Ålesund sjukehus

Skjoldbruskkjertelen (thyreoidea) ligger på forsiden av halsen nedenfor strupehodet. Knuter i kjertelen, kreft eller stoffskiftesykdom kan gjøre at det er nødvendig med operasjon hvor halve eller hele kjertelen fjernes. Struma betyr at skjoldbruskkjertelen er forstørret, dette skyldes oftest grunnet godartede knuter i skjoldbruskkjertelen. Ved mye plager av dette kan det også være aktuelt med operasjon hvor halve eller hele kjertelen fjernes.

Innledning

Ved operasjon fjernes enten hele, halvparten eller midtre delen av skjoldbruskkjertelen. De fleste knuter i skjoldbruskkjertelen er ikke kreft, men godartede svulster.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

​Faste

Før operasjonen/undersøkelsen må du faste. Hvis du ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal du ikke spise mat eller drikke melk/melkeprodukter. De siste 2 timene skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk. Frem til 2 timer før kan du drikke klare væsker: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te og kaffe uten melk. Du kan svelge medisiner med et lite glass vann inntil 1 time før, og pusse tenner og skylle munnen når som helst.

Mat og melk/melkeprodukter: Stoppes 6 timer før
Klare væsker, tyggegummi, drops, røyk og snus: Stoppes 2 timer før

Hvis du likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke en bestemt mengde næringsdrikk. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får du i så fall beskjed om.Under

På prepoliklinikk skal du ha møtt en kirurg og fått informasjon om hva som skal skje under inngrepet.

Du får narkose og operasjonen tar 1-3 timer, avhengig av type operasjon. Operatør legger et snitt på 5-7 centimeter på halsen, litt overfor kragebenet. Snittet blir som regel lite synlig når såret har grodd.

Noen pasienter får et dren fra såret. Drenet fjernes som regel dagen etter operasjonen. 

Les meir om Narkose

Narkose

Narkose er ei bedøving (anestesi) som verka i heile kroppen. Du blir smertefri, søv og kroppen blir heilt slapp. Vi bruker narkose dersom det av ulike årsaker ikkje er mogleg å gjennomføre operasjonen med lokalbedøving. For at vi skal kunne gjennomføre ein operasjon med narkose, er det viktig at du fastar og følgjer alle førebuingane.

Nokre gongar gir vi òg narkose i samband med helsehjelp som vanlegvis blir utført utan narkose. Dette kan eksempelvis vere i samband med blodprøvetaking, tannbehandling, gynekologisk undersøking, undersøking av auge og øyre, gastroskopi og mindre kirurgiske inngrep.

Koordinert helsehjelp ved narkose

I tilfelle der det er formålstenleg å gjennomføre fleire utgreiingar eller behandlingar i same narkose, er det viktig at dette kjem klart fram i tilvisninga.

Visande instans kan vere fastlege, distriktstannlege, tannlege eller lege i spesialisthelsetenesta.

 1. Før

  Førebuing heime
  Faste

  Du skal ikkje ete eller drikke mjølk i 6 timar før operasjonen. Du kan drikke litt vatn, saft, brus, te eller kaffi inntil 2 timar før planlagt inngrep. Unngå snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timar før operasjonen. Dersom du ikkje fastar før operasjon i narkose, kan vi ikkje gjennomføre behandlinga.

  Røyking

  Det er påvist at røyking oftare fører til lungekomplikasjonar (lungebetennelse) og sårinfeksjon. Dersom du røyker tar det også lenger tid å bli frisk. Du bør derfor slutte å røyke fire til åtte veker før operasjonen. Sjølv om du ikkje klarar å slutte å røyke fleire veker før inngrepet, er det viktig at du ikkje røyker den dagen du skal opererast

  Smykke

  Du må fjerne ringar, klokker, øyredobbar, piercingar, kontaktlinser, sminke og neglelakk før operasjonen. Briller og høyreapparat kan du ha på deg/med deg.

  Medisinar

  Ta med deg alle medisinar som du bruker til vanleg (alternativt ei liste over alle medisinar). Det er viktig at sjukehuset veit kva medisinar du bruker, spesielt gjeld dette blodfortynnande medisinar (Albyl, Plavix, Efient, Brilique, Marevan, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Persantin). Hugs også å sei ifrå om du bruker naturmedisinar, for eksempel ginkgo, ginseng og kvitløk.

  Førebuingar på sjukehuset
  Tannstatusen din

  Vi må vite om du har protesar, bru, kroner, stifter eller lause tenner. Du kan bruke protesar frem til du kjem inn til operasjonsstova. Vi tek ut protesane før du sovnar.

  Eventuelle allergiar

  Du må sei ifrå om allergiar og matintoleranse, særlig dersom det er medisinar du ikkje kan ha. Før du blir lagt i narkose vil du igjen bli spurt om nakkeplager, allergiar og om du har kunstige eller dårlige tenner. Du har blitt spurt om dette tidlegare, men vi ønsker å vere på den sikre sida.

 2. Under

  Når du kjem til operasjonsstova får du ein såkalla veneflon (ei nål som er tilkopla ein plastslange) i armen. Gjennom denne slangen får du dei ulike medisinane. Først får du smertestillande, då blir du som oftast døsig, men du er framleis vaken og kan følgje med på førebuinga til operasjonen. Deretter får du ei maske med oksygen over munn og nase som du skal puste i før du sovnar. Vidare får du sovemedisinen som verkar i løpet av kort tid. I nokre tilfelle (særleg hos barn) gir vi narkosegass via ei maske.

  Hjelp til å puste
  Når du er i narkose treng du hjelp til å puste. Enten fører vi eit plastrøyr inn i luftrøyret eller sett vi ned ei maske i svelget. Dette kan gjere at du blir hes i etterkant av operasjonen. I sjeldne tilfelle kan tenner bli skada, spesielt dersom dei er lause eller i dårleg stand.

  Nøye overvaking
  Nokon er redde for å vakne opp under operasjonen utan at dei kan si ifrå om dette, at dei skal kjenne smerte sjølv om dei har fått narkose eller at dei ikkje vaknar opp frå narkosen i det heile tatt. Slike ting skjer svært sjeldan.
  Under heile narkosen er anestesisjukepleiar eller anestesilege rett ved sida av deg og passar på at du søv godt og får riktig mengde bedøving. Blodtrykk, puls og mengde surstoff i blodet målast kontinuerleg. Dersom det er teikn til at narkosen ikkje er djup nok, aukar vi tilførselen av bedøving. I samarbeid med kirurgen reduserer/stoppar vi tilførselen av narkosemiddel etter inngrepet er gjennomført.

  Komplikasjonar
  Alvorlege komplikasjonar er sjeldan hos friske personar. Dersom du er sjuk og/eller gammal er ein stor operasjon i narkose ei belasting for kroppen. Det er risiko for komplikasjonar som for eksempel lungebetennelse og hjerteinfarkt.

 3. Etter

  Når du vaknar opp frå narkosen, overvaker vi hjerterytmen din, samt puls, blodtrykk og pust.

  SmerterDei aller fleste opplev smerter etter ein operasjon, men du får smertestillande medikament etter behov.Nokon blir kvalme, spesielt personer som har lett for å bli bilsjuke. Sei ifrå dersom du blir kvalm etter narkosen, då kan vi gi deg medikament som verkar mot dette.
  Mange eldre blir forbigåande forvirra etter ein narkose.
  Når kan eg reise heim?Mange kan reise heim allereie den same dagen, men dette varierer og avhenger av kva type operasjon du har gjennomgått.
  Du kan ikkje køyre bil den same dagen som du har fått narkose. Du skal heller ikkje vere aleine heime den første natta etter ein narkose.

Ver merksam

Dersom det oppstår anna sjukdom, feber, hoste eller andre infeksjonar, for eksempel forkjøling, når operasjonsdagen nærmar seg - ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere om vi kan gjennomføre operasjonen. Gi også beskjed dersom du blir gravid.

Gå til Narkose
Etter

Effekten av narkosen er kortvarig, du kan spise og drikke etter kort tid. Etter operasjonen kan du bli innlagt på sengepost over natten til observasjon, men mange blir operert på dagkirurgen og overnatter da på pasienthotellet.  Vi tar også blodprøver for å se på kalsium- og hormonnivåene dine. Etter operasjonen kan det skje at kalsiumnivået ditt blir for lavt. Dersom det er tilfelle får du kalsiumtabletter som du må ta en periode.

Har du fjernet hele kjertelen får du med resept på medisiner for stoffskifte ved hjemreise. Ved behov for du også resept på kalsiumtabletter. Medisinene tas etter avtale med kirurg. Opplever du prikkinger rundt munnen og/eller i fingrene etter operasjon kan det være tegn på lavt kalsiumnivå. Har du symptomer på tross av tilskudd må du ta kontakt med fastlege for kontroll og blodprøver.

Det er normalt med ubehag , slim og smerter i halsen etter operasjonen. Ubehaget går vanligvis over i løpet av noen dager. Det kan også være at du får smerter i nakken etter operasjonen på grunn av stillingen du lå i under operasjonen. Det er også normalt med litt hevelse rund arret i noen måneder etter operasjonen.

Etter operasjonen bør du drikke en del og mot smertene kan du ta Paracet/Ibux i en kort periode.

Dagen etter operasjonen kan du reise hjem. Det er ikke nødvendig å fjerne sting. Du bytter bandasje selv etter behov. Vi anbefaler at du bruker Micropore eller brun sårtape, som du får kjøpt på apoteket, i tre måneder etter operasjonen. Du bør unngå å eksponere operasjonssåret for sol i den samme perioden.

Du kan gjøre vanlige daglige gjøremål, men vi fraråder fysisk anstrengelse i 14 dager etter operasjon.

Legen på sykehuset gir deg sykemelding i 1-2 uker, avhengig av type arbeid. Fastlege kan forlenge sykemelding ved behov.

Kontroll og videre oppfølgning 

Resultatet fra operasjonen får du enten i brev eller ved oppfølgning ved en av våre poliklinikker, dette får du beskjed om ved hjemreise.

Vi anbefaler at du tar stoffskifteprøver hos fastlegen din to måneder etter operasjonen.  Du må avtale time hos fastlege selv. Fastlegen din får tilsendt epikrise og informasjon om utført prosedyre og videre oppfølgning.

Mulige bivirkninger og komplikasjoner

Alvorlige komplikasjoner etter slike operasjoner er sjeldne. Allikevel er det noen komplikasjoner/bivirkninger som vi vil at du som pasient skal vite om.

Skade av stemmebåndsnerven

Denne nerven ligger rett under skoldbruskkjertenen og gir impulser til små muskler som regulerer strammingen av stemmebåndet, og ved skade av denne nerven under operasjonen kan man bli veldig hes. Komplikasjonen er sjelden.

Lavt kalsiumnivå

Ved fjerning av skjoldbruskkjertelen eller biskjoldkjertlene kan du få et for lavt kalsiumnivå i blodet. Dette kan skje dersom biskjoldbruskkjertlene blir skadet eller får nedsatt blodtilførsel. Disse kjertlene lager et hormon (PTH) som er viktig for reguleringen av kalsium i blodet. 

Ved lavt kalsiumnivå kan man få plagsomme bivirkninger som prikking rundt munnen, i fingre, tær og nesetipp og en følelse av uro i kroppen. I slike tilfeller gir vi kalsiumtabletter og noen må også ta D‐vitamintabletter. Som oftest er dette forbigående plager.

Vær oppmerksom

Kontakt avdelingen dersom du får noen av disse plagene:

 ​
 • Tung pust
 • Blødning i såret
 • Væsking fra såret
 • Økende hevelse, rødhet eller smerte fra såret
 • Økende hevelse i ett eller begge beina
 • Sykdomsfølelse/nedsatt allmenntilstand
 • Svimmelhet eller besvimelse
 • ​Feber

​Blir du akutt syk, ring 113.


Kontaktinformasjon

Informasjon om timeavtale og besøk

Har du fått innkalling til time, er blodgivar eller skal besøke nokon på sjukehuset? 

Sjå våre smitteverntiltak og gjeldande rutinar

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

 

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid

​​Besøkstida er kl. 17.00-19.00 alle dagar. ​

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?