Svangerskapskvalme

Svangerskapskvalme er vanleg og rammar opptil 80 prosent av alle gravide. Om lag 50 prosent kastar opp. Kvalmen er plagsam og ein kan føle seg veldig sjuk, men han fører som oftast ikkje til ernæringssvikt eller sjukdom hos mor eller foster.