HELSENORGE

Pasientjournal

Pasientjournalen din er ei samling av opplysingar om helsehjelp du har fått. Som pasient har du rett til innsyn i alle dokument i din eigen pasientjournal.


Ved forespørsel om innsyn i journal sendes journalen til deg på Helsenorge.no 

(Du kan få opp ein dialogboks når du opnar worddokument i nettlesaren. Trykk avbryt på denne). 

​In​nsyn i pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenterast i pasientjournalen. Du kan be om å få innsyn i journalen.

Bestillingsskjema journalinnsyn revidert juni 2022.docx


Utskrift av journallogg

Du kan be om å få innsyn i logg som viser kven som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din.

Bestillingskjema for journallogg.docx

​Sperre eller opne journal

Viss det er naudsynt for å sikre at du får forsvarleg helsehjelp, kan helsepersonell dele helseinformasjonen din.  Du har rett til å motsette deg dette. I såfall må du gi beskjed om dette på behandlingsstaden.

Bestillingsskjema for å sperre/opne journal (word) 

Les meir om rett til innsyn i pasientjournalen din (helsenorge.no)


Fann du det du leita etter?