HELSENORGE

Pasientjournal

Pasientjournalen din er ei samling av opplysingar om helsehjelp du har fått. Som pasient har du rett til innsyn i alle dokument i din eigen pasientjournal.

(Du kan få opp ein dialogboks når du opnar worddokument i nettlesaren. Trykk avbryt på denne). 

​In​nsyn i pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenterast i ein pasientjournal. Pasienten har rett til å få kopi av journalen sin.

Bestillingsskjema innsyn i pasientjournal (word)​

 

Utskrift av journallogg

Du kan be om å få utskrift av logg som viser kven som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din.

Bestillingsskjema for utskrift av journallogg (word)

 

Sperre eller opne journal

Viss det er naudsynt for å sikre at du får forsvarleg helsehjelp, kan helsepersonell dele helseinformasjonen din.  Du har rett til å motsette deg dette. I såfall må du gi beskjed om dette på behandlingsstaden.

Bestillingsskjema for å sperre/opne journal (word) 

Les meir om rett til innsyn i pasientjournalen din (helsenorge.no)


Fann du det du leita etter?