HELSENORGE

Pasientjournal

Pasientjournalen din er ei samling av opplysingar om helsehjelp du har fått. Som pasient har du rett til innsyn i alle dokument i din eigen pasientjournal.


Ved forespørsel om innsyn i journal sendes journalen til deg på Helsenorge.no 

(Du kan få opp ein dialogboks når du opnar worddokument i nettlesaren. Trykk avbryt på denne). 

​In​nsyn i pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenterast i pasientjournalen. Du kan be om å få innsyn i journalen.

Bestillingsskjema journalinnsyn (word)


Utskrift av journallogg

Du kan be om å få innsyn i logg som viser kven som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din.

Bestillingskjema for journallogg (word)

​Sperre eller opne journal

Viss det er naudsynt for å sikre at du får forsvarleg helsehjelp, kan helsepersonell dele helseinformasjonen din.  Du har rett til å motsette deg dette. I såfall må du gi beskjed om dette på behandlingsstaden.

Bestillingsskjema for å sperre/opne journal (word) 


Innsyn i pasientjournal for pårørande

Som pårørande kan du be om innsyn i journal dersom du har fullmakt til dette.

Dersom du som pårørande skal be om innsyn i journalen til ein som er død, skal du kontakte Norsk helsearkiv. 

Her finn du meir informasjon og oversikt over journalar i Norsk helsearkiv​

For journalar som ikkje er i oversikta til Norsk helsearkiv, skal du framleis ta kontakt med Helse Møre og Romsdal via skjemaet over (Bestillingsskjema journalinnsyn). 


Les meir om rett til innsyn (Helsedirektoratet) 


Fann du det du leita etter?