HELSENORGE
Illustrasjon: Labtenester

Laboratorietenester

Vi tilbyr analysar innan medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi. I tillegg tilbyr avdelinga rådgiving og tolking av analysesvar.

 

Korona​​smitte


Instruksjonsvideo for prøvetaking av pasient ved mistanke om coronasmitte. Sjå videoen her.

Denne instruksjonsvideoen er meint for helsepersonell i kommunane som tek prøvar av mistenkte smitteberarar av covid-19.

Informasjonsskriv om​ covid-19

Informasjon om tilgang til diagnostikk finn du på tenestesida til medisinsk mikrobiologi​

Smittevernstiltak i forbindelse med covid-19

Helse Møre og Romsdal har innført smittevernstiltak som gjeld for pasientar, blodgivarar og besøkande.
Her kan du lese dei oppdaterte smitteverntiltaka

Bestillingar av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr, etikettar, samleposar, sendingshylser, rekvisisjonar og konvoluttar. Under kvar avdeling finn du aktuelle bestillingsskjema.

Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene blir rekvirerte og sendt til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

 
Medisinsk biokjemi, Kristiansund


Medisinsk biokjemi, Molde


Medisinsk biokjemi, Ålesund - Samla bestilling av prøvetakingsutstyr, alle laboratoriefag

Medisinsk biokjemi - Rekvisisjon for sædundersøkelse


Medisinsk mikrobiologi


Patologi

Brukerhandbok

Laboratorie/- brukerhandboka gir ei oversikt over analysar vi gjer ved laboratoria i Helse Møre og Romsdal og ei rettleiing i korleis prøvene skal takast. Informasjonen er primært retta mot helsepersonell.

Medisinsk biokjemi og blodbank
Medisinsk mikrobiologi
Patologi

IHR - Interaktiv tilvising og rekvirering

IHR er eit elektronisk verktøy for samhandling mellom primærhelsetenesta og helseføretaka. IHR er enkelt å lære, enkelt i bruk og integrert med journalsystemet til legekontora.

Behov for brukarstøtte IHR

15.03.2019 Infoskriv til legekontora som nyttar IHR, ny rutine for brukarstøtta

Postforsendelse av prøver til laboratoria

Informasjonsskriv for pasient

Lenker

Antibiotika senteret for primærhelsetenesta
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotika i primærhelsetenesta
Folkehelseinstituttet

Om oss

Klinikksjef Per Erik Tødenes. 

Fann du det du leita etter?