Illustrasjon: Labtenester

Laboratorietenester

Vi tilbyr eit vidt spekter av analysar innan dei laboratoriemedisinskfaglege områda medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi. I tillegg til analytisk verksemd tilbyr avdelinga rådgiving og tolking av analysesvar.

 

 

Bestillingar av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, ved å fylle ut skjema og sende til oss.

Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene blir rekvirerte og sendt til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

 
Medisinsk biokjemi, Kristiansund
Medisinsk biokjemi, Molde
Medisinsk biokjemi, Ålesund
Medisinsk mikrobiologi
Patologi


 

Ålesund - Samla bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, alle laboratoriefag

Brukerhandbok

Laboratorie/- brukerhandboka gir ei oversikt over analysar vi gjer ved laboratoria i Helse Møre og Romsdal og ei rettleiing i korleis prøvene skal takast. Informasjonen er primært retta mot helsepersonell.

Medisinsk biokjemiMedisinsk mikrobiologiPatologi, ÅlesundPatologi, Molde

Informasjonsskriv

Prosedyre ekspress over natt

Brev til legekontor, ekspress over natt

Brev til alders- og sjukeheim i Helse Møre og Romsdal

 

Lenker

Folkehelseinstituttet (folkehelseinstituttet.no)

Antibiotikasenteret for primærhelsetenesta (helse-bergen.no)

Nasjonale faglige retningslinjer for antiobiotikabruk i primærhelsetenesta (helsebiblioteket.no)


Om oss

Klinikksjef Svanhild Tranvåg.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.