Illustrasjon: Labtenester

Laboratorietenester

Vi tilbyr eit vidt spekter av analysar innan dei laboratoriemedisinskfaglege områda medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi. I tillegg til analytisk verksemd tilbyr avdelinga rådgiving og tolking av analysesvar.

 

Bestillingar av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr, etikettar, samleposar, sendingshylser, rekvisisjonar og konvoluttar. Under kvar avdeling finn du aktuelle bestillingsskjema.

Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene blir rekvirerte og sendt til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

 
Medisinsk biokjemi, Kristiansund
Medisinsk biokjemi, Molde
Medisinsk biokjemi, Ålesund
Medisinsk mikrobiologi
Patologi

Ålesund - Samla bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, alle laboratoriefag

Brukerhandbok

Laboratorie/- brukerhandboka gir ei oversikt over analysar vi gjer ved laboratoria i Helse Møre og Romsdal og ei rettleiing i korleis prøvene skal takast. Informasjonen er primært retta mot helsepersonell.

Medisinsk biokjemiMedisinsk mikrobiologi Patologi, Molde

Patologi, Ålesund

IHR - Interaktiv tilvising og rekvirering

IHR er eit elektronisk verktøy for samhandling mellom primærhelsetenesta og helseføretaka. IHR er enkelt å lære, enkelt i bruk og integrert med journalsystemet til legekontora.

Behov for brukarstøtte IHR

15.03.2019 Infoskriv til legekontora som nyttar IHR, ny rutine for brukarstøtta

Postforsendelse av prøver til laboratoria


LenkerOm oss

Klinikksjef Svanhild Tranvåg. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.