HELSENORGE
Illustrasjon: Labtenester

Laboratorietenester

Vi tilbyr analysar innan medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi. I tillegg tilbyr avdelinga rådgiving og tolking av analysesvar.

 

Bioposten

Nytt frå laboratoria i klinikk for diagnostikk. Medisinsk biokjemi og blodbank, mikrobiologi og patologi.

Alle saker frå Bioposten finn du her.

​Ansvarlig redaktør

Avdelingssjef Brit Valaas Viddal, avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank.
brit.valaas.viddal@helse-mr.no

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og innspel.

Bioposten nummer 1 2023
Bioposten nummer 2 2022
Bioposten nummer 1 2022

​Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr, etikettar, samleposar, sendingshylser, rekvisisjonar og konvoluttar. Under kvar avdeling finn du aktuelle bestillingsskjema.

Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene blir rekvirerte og sendt til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

 
Medisinsk biokjemi, Kristiansund

Medisinsk biokjemi, MoldeMedisinsk biokjemi, Ålesund - Samla bestilling av prøvetakingsutstyr, alle laboratoriefag

Medisinsk biokjemi - Rekvisisjon for sædundersøkelse

Medisinsk mikrobiologiPatologi

Bru​kerhandbøker

Laboratorie/- brukerhandboka gir ei oversikt over analysar vi gjer ved laboratoria i Helse Møre og Romsdal og ei rettleiing i korleis prøvene skal takast. Informasjonen er primært retta mot helsepersonell.

Brukarhandbok medisinsk biokjemi og blodbank
Brukarhandbok medisinsk mikrobiologi
Brukarhandbok patologi

IHR  og HP-link - Elektronisk rekvirering frå primærhelsetenesta

HP-link, enten integrert med journalystemet eller som frittståande løysing er no også tilgjengelig, og aktuelle legekontor vil verte kontakta for utrulling. Ta kontakt med brit.valaas.viddal@helse-mr.no​ om du er interessert i demonstrasjon eller overgang til HP-link. 

IHR er eit elektronisk verktøy for samhandling mellom primærhelsetenesta og helseføretaka. IHR er enkelt å lære, enkelt i bruk og integrert med journalsystemet til legekontora.

Behov for brukarstøtte IHR

15.03.2019 Infoskriv til legekontora som nyttar IHR, ny rutine for brukarstøtta

Postforsendelse av prøver til laboratoria

Informasjonsskriv for pasient

Lenker

Antibiotika senteret for primærhelsetenesta
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotika i primærhelsetenesta
Folkehelseinstituttet

Om oss

Klinikksjef Per Erik Tødenes. ​

Fann du det du leita etter?