Illustrasjon: Labtenester

Laboratorietenester

Vi tilbyr eit vidt spekter av analysar innan dei laboratoriemedisinskfaglege områda medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi. I tillegg til analytisk verksemd tilbyr avdelinga rådgiving og tolking av analysesvar.

 

Bestillingar av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr, etikettar, samleposar, sendingshylser, rekvisisjonar og konvoluttar. Under kvar avdeling finn du aktuelle bestillingsskjema.

Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene blir rekvirerte og sendt til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

 
Medisinsk biokjemi, Kristiansund
Medisinsk biokjemi, Molde
Medisinsk biokjemi, Ålesund
Medisinsk mikrobiologi
Patologi

 

Ålesund - Samla bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, alle laboratoriefag

Brukerhandbok

Laboratorie/- brukerhandboka gir ei oversikt over analysar vi gjer ved laboratoria i Helse Møre og Romsdal og ei rettleiing i korleis prøvene skal takast. Informasjonen er primært retta mot helsepersonell.

Medisinsk biokjemiMedisinsk mikrobiologiPatologi, Molde

Patologi, Ålesund

IHR - Interaktiv tilvising og rekvirering

IHR er eit elektronisk verktøy for samhandling mellom primærhelsetenesta og helseføretaka. IHR er enkelt å lære, enkelt i bruk og integrert med journalsystemet til legekontora.

Kontaktpunkt IHR

Hugseliste for legekontora som har teke i bruk IHRPrøvetaking ved sykehuslaboratorietInnstillingar for etikettskrivarVedlikehold av etikettskrivar, ZebraskriverGX420t

28.06.2018 - Informasjonsskriv til legekontora11.04.2018 - Informasjon til legekontora

Brukerveiledning IHR og CGM Journal - legge opp ikon

Postforsendelse av prøver til laboratoria

Sending og innhenting av prøver til HMR i jula 2018Prosedyre ekspress over nattBrev til legekontor, ekspress over natt

Brev til alders- og sjukeheim i Møre og Romsdal

Endring i livmorhalsprogrammet

Fra 1. januar 2019 vil livmorhalsprøvar frå kvinner mellom 34 og 69 år, fødd på partallsdato og busett i Møre og Romsdal bli HPV testa.
Les meir her.

Lenker

Folkehelseinstituttet (folkehelseinstituttet.no)

Antibiotikasenteret for primærhelsetenesta (helse-bergen.no)

Nasjonale faglige retningslinjer for antiobiotikabruk i primærhelsetenesta (helsebiblioteket.no)

Om oss

Klinikksjef Svanhild Tranvåg. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.