HELSENORGE
Illustrasjon samhandling

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Samhandlingsnytt

Sjå alle nyheitene
Søk i innhald om samhandling

Barn som pårørandehttps://helse-mr.no/behandlinger/barn-som-parorandeBarn som pårørandeB
Barneblikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikkBarneblikkB
Digital samhandlinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/digital-samhandlingDigital samhandlingD
Faglig samarbeidsutval for akuttmedisinsk kjedehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-akuttmedisinsk-kjedeFaglig samarbeidsutval for akuttmedisinsk kjedeF
Faglig samarbeidsutval for barn og unge (habilitering, somatikk og psykisk helsevern)https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-barn-og-unge-habilitering-somatikk-og-psykisk-helsevernFaglig samarbeidsutval for barn og unge (habilitering, somatikk og psykisk helsevern)F
Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeidhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-behandlarsamarbeidFaglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeidF
Faglig samarbeidsutval for helseberedskaphttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-helseberedskapFaglig samarbeidsutval for helseberedskapF
Faglig samarbeidsutval for IKT-løsninger og elektronisk samarbeidhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-ikt-losninger-og-elektronisk-samarbeidFaglig samarbeidsutval for IKT-løsninger og elektronisk samarbeidF
Faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordningahttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-kunnskapsoverforing-forsking-og-utdanning-samt-praksiskonsulentordningaFaglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordningaF
Faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjonhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-multisjuke-stormottakar-og-palliasjonFaglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjonF
Faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rushttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-psykisk-helse-og-rusFaglig samarbeidsutval for psykisk helse og rusF
Faglig samarbeidsutval for rehabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-rehabiliteringFaglig samarbeidsutval for rehabiliteringF
Faglig samarbeidsutval for samarbeid om helsefremming og førebyggande helsearbeidhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-samarbeid-om-helsefremming-og-forebyggande-helsearbeidFaglig samarbeidsutval for samarbeid om helsefremming og førebyggande helsearbeidF
Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-svangerskaps-fodsels-og-barselomsorgFaglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgF
Faglig samarbeidsutval for vaksenhabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglige-samarbeidsutval/faglig-samarbeidsutval-for-vaksenhabiliteringFaglig samarbeidsutval for vaksenhabiliteringF
Fastlegane på Søre Sunnmøre møter kvarandre på Volda sjukehushttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/fastlegane-pa-sore-sunnmore-moter-kvarandre-pa-volda-sjukehusFastlegane på Søre Sunnmøre møter kvarandre på Volda sjukehusF
Fastleger og andre tilvisararhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/moteplass-more-og-romsdalFastleger og andre tilvisararF
Forhandlingsutvalethttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forhandlingsutvaletForhandlingsutvaletF
Forløpskoordinator i kommunene i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forlopskoordinator-i-kommunene-i-more-og-romsdalForløpskoordinator i kommunene i Møre og RomsdalF
Helsefellesskap Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdalHelsefellesskap Møre og RomsdalH
Høg deltaking på fagdagar om samhandling rundt brukarar med alvorleg psykisk sjukdom og valdsproblematikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/hog-deltaking-pa-fagdagar-om-samhandling-rundt-brukarar-med-alvorleg-psykisk-sjukdom-og-valdsproblematikkHøg deltaking på fagdagar om samhandling rundt brukarar med alvorleg psykisk sjukdom og valdsproblematikkH
Høyring om revidert samhandlingsavtale / samarbeidsavtalehttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/hoyring-om-revidert-samhandlingsavtale-samarbeidsavtaleHøyring om revidert samhandlingsavtale / samarbeidsavtaleH
Informasjon om honorering av brukarrepresentantar og fastlegarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/informasjon-om-honorering-av-brukarrepresentantar-og-fastlegarInformasjon om honorering av brukarrepresentantar og fastlegarI
Informasjonstelefon for ReHabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-ke/informasjonstelefon-for-rehabiliteringInformasjonstelefon for ReHabiliteringI
Kontaktoversikt i kommunanehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/kontaktoversikt-i-kommunaneKontaktoversikt i kommunaneK
Koordinerande eining (KE)https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-keKoordinerande eining (KE)K
Koordinerande einingar i kommunar i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/koordinerande-einingar-i-kommunaneKoordinerande einingar i kommunar i Møre og RomsdalK
Kva er viktig for deg - i møte med helsetenester?https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/kva-er-viktig-for-deg-i-mote-med-helsetenesterKva er viktig for deg - i møte med helsetenester?K
Kva er viktig for deg dagen 9. junihttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2022/kva-er-viktig-for-deg-dagen-9-juniKva er viktig for deg dagen 9. juniK
Lokalt samarbeidsutval Kristiansundhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/lokale-samarbeidsutval-lsu/lokalt-samarbeidsutval-kristiansundLokalt samarbeidsutval KristiansundL
Lokalt samarbeidsutval Moldehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/lokale-samarbeidsutval-lsu/lokalt-samarbeidsutval-moldeLokalt samarbeidsutval MoldeL
Lokalt samarbeidsutval Voldahttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/lokale-samarbeidsutval-lsu/lokalt-samarbeidsutval-voldaLokalt samarbeidsutval VoldaL
Lokalt samarbeidsutval Ålesundhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/lokale-samarbeidsutval-lsu/lokalt-samarbeidsutval-alesundLokalt samarbeidsutval ÅlesundL
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretL
Mange deltok på leiarwebinar i Barn og unges helsetenestehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/barn-og-unges-helseteneste/mange-deltok-pa-leiarwebinar-i-barn-og-unges-helsetenesteMange deltok på leiarwebinar i Barn og unges helsetenesteM
Meir om barn og unges helsetenestehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/barn-og-unges-helseteneste/meir-om-barn-og-unges-helsetenesteMeir om barn og unges helsetenesteM
Melde avvikhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/melde-avvikMelde avvikM
Nyhendebrev frå Helsefellesskapahttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/nyhendebrev-fra-helsefellesskapaNyhendebrev frå HelsefellesskapaN
Opplæringsfilm skal gi den gode pasientsamtalenhttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/oppleringsfilm-skal-gi-den-gode-pasientsamtalenOpplæringsfilm skal gi den gode pasientsamtalenO
Oversikt pasient- og pakkeforløphttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/oversikt-pakkeforlopOversikt pasient- og pakkeforløpO
Palliativ planhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-planPalliativ planP
Palliativ plan og den eldre multisjuke pasienthttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan-og-den-eldre-multisjuke-pasientPalliativ plan og den eldre multisjuke pasientP
Partnerskapsmøtehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/partnerskapsmotePartnerskapsmøteP
Pasient- og pårørandeopplæringhttps://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeoppleringPasient- og pårørandeopplæringP
Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/pasientforlop-for-den-eldre-multisjuke-pasient-i-more-og-romsdalPasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og RomsdalP
Praksiskonsulentarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/praksiskonsulentarPraksiskonsulentarP
Rapportar og statistikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/rapportar-og-statistikkRapportar og statistikkR
Referat fellesmøte LSU og ulike faglige samarbeidsutvalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/referat-fellesmote-lsu-og-ulike-faglige-samarbeidsutvalReferat fellesmøte LSU og ulike faglige samarbeidsutvalR
Referat frå samarbeidsmøter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-alseund-sjukehus-og-omliggande-kommunarReferat frå samarbeidsmøter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunarR
Reforhandling av samhandlingsavtalenhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/samarbeidsavtale-og-retningslinjer/reforhandling-av-samhandlingsavtalenReforhandling av samhandlingsavtalenR
Revidert retningsline for samarbeid mellom fastlegar og sjukehus vart vedtatt i Strategisk samarbeidsutvalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/revidert-retningsline-for-samarbeid-mellom-fastlegar-og-sjukehus-vart-vedtatt-i-strategisk-samarbeidsutvalRevidert retningsline for samarbeid mellom fastlegar og sjukehus vart vedtatt i Strategisk samarbeidsutvalR
Samarbeid med NAVhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeid-med-navSamarbeid med NAVS
Samarbeidsmøte mellom HMR og kommunanehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeidsmote-mellom-hmr-og-kommunaneSamarbeidsmøte mellom HMR og kommunaneS
Samarbeidsmøte mellom Volda sjukehus og omliggande kommunarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-volda-sjukehus-og-omliggande-kommunarSamarbeidsmøte mellom Volda sjukehus og omliggande kommunarS
Samarbeidsprosjekthttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeidsprosjektSamarbeidsprosjektS
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaS
Strategisk samarbeidsutvalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/strategisk-samarbeidsutvalStrategisk samarbeidsutvalS
Styrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysinghttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/2019/styrkar-dialogen-mellom-fastlege-og-sjukehus-med-ny-loysingStyrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysingS
Ungdomsrådethttps://helse-mr.no/om-oss/ungdomsradetUngdomsrådetU
Utdanning og kompetanseutviklinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanseutviklingUtdanning og kompetanseutviklingU

Fann du det du leita etter?