HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.
Behandlarar

​Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​

Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - ​​HMR):

​​Stian Endresen (leiar)
​Praksiskonsulent, fastlege Ulstein kommune
Stian.Endresen@helse-mr.no 

Mariann Hagerup Gammelsæther (nestleiar)
Medisinsk fagsjef, Fagavdelinga
Mariann.Hagerup.Gammelsether@helse-mr.no

Åse Morsund
Overlege nevrologi, SNR
Ase.Hagen.Morsund@helse-mr.no

Britt Ingunn Hana
Medisinsk faglig rådgiver, Klinikk psykisk helse og rus
Britt.Ingunn.Hana@helse-mr.no

Janne Tomtum
Overlege poliklinikk fysikalsk medisin, Klinikk kreft og rehabilitering
Janne.Tomtum@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Håkon Furu
Kommuneoverlege Sunndal kommune
hakon.furu@sunndal.kommune.no

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Marit Teigen Hauge
Ass. Kommuneoverlege, Molde kommune
marit.hauge@molde.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Søre
Marte Vaage Øie
Kommuneoverlege Ørsta kommune​
marte.vaage.oie@orsta.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Nordre
Olav Mestad
Kommuneoverlege Ålesund kommune
Olav.mestad@alesund.kommune.no​

Brukerrepresentant kommune
Ny representant under avklaring

Brukerrepresentant HMR 
​Jakob Strand
Pensjonistforbundet
jakob.a.strand@gmail.com​

​Møteplan

Neste møte: 15. mars 2023 kl. 1330 - 1500 (Digitalt)

Referat frå møte


Referat 07.12.22 (pdf)

Møte 08.06.22 og 31.08.22: Handlingsplan og revisjon av dokumentet Møteplass Møre og Romsdal. 

Handlingsplan og Møteplass Møre og Romsdal


Handlingsplan Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid 2022 - 2025 (pdf)

For utdjupande informasjon for fastlegar og henvisarar les om Møteplass Møre og Romsdal

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid ta kontakt med:

Leiar: Stian Endresen
E-post: Stian.Endresen@helse-mr.no 

Nestleiar: Mariann Hagerup Gammelsæther
E-post: Mariann.Hagerup.Gammelsether@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?