HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordninga

Fomålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

​Faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordninga ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 2 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. ​

​Medlemar

Frå helseføretaket (​Helse Møre og Romsdal - HMR): 

Dag Arne Lihaug Hoff
Forskingssjef, seksjon for forsking og innovasjon, Fagavdelinga
Dag.Arne.Lihaug.Hoff@helse-mr.no​

Guro Berge
Seksjonsleiar utdanning og kompetanse, Fagavdelinga
Guro.Berge@helse-mr.no

Ole Lorvik (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Seksjonsleiar stab, KPHR
Ole.Lorvik@helse-mr.no

Åse Morsund
Overlege nevrologi, Nevrologisk avdeling Molde, Klinikk SNR
Ase.Hagen.Morsund@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Håvard Frisvold Kvisvik (leiar faglig samarbeidsutval)
Rådgiver Digital transformasjon og helseinnovasjon, Gjemnes kommune
havard.frisvold.kvisvik@gjemnes.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Jan Morten Dale
Kommunalsjef, Hustadvika kommune
Jan.Morten.Dale@Hustadvika.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre / Praksiskonsulent
Jonas Vegsundvåg
Fastlege Ålesund, praksiskonsulent
jonas.vegsundvag@alesund.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Nordre
Bodil Haugen Våge
Rådgivar, Ålesund kommune
Bodil.Marit.Haugen.Vage@alesund.kommune.no

​Brukerrepresentant kommune
Anton Iversen
Prostatakreftforeningen (PROFO)
post@antoniversen.no

​Brukerrepresentant kommune, vara
Eilin Reinaas
Norges Handicapforbund (NHF)
eilin.reinaas@live.no

​Brukerrepresentant HMR
Paula Næss Skaar
Pensjonistforbundet
paula.skaar@gmail.com

Møteplan

Kommande møte: 11. - 12. januar 2022

Referat frå møter

Referat 12.11.21 (pdf)

Referat 24.09.21​ (pdf)

Handlingsplan og praksiskonsulentordninga


Ny handlingsplan skal utarbeidast i 2022.

Strategi- og handlingsplan for forsking, innovasjon og kompetanseutvikling 2018 - 2022 (pdf)

Utdjupande informasjon om praksiskonsulentordninga

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking, utdanning ta kontakt med:

Leiar
Håvard Frisvold Kvisvik
Rådgiver Digital transformasjon og helseinnovasjon, Gjemnes kommune
havard.frisvold.kvisvik@gjemnes.kommune.no​

Nestleiar:
Ole Lorvik
Seksjonsleiar stab, KPHR
Ole.Lorvik@helse-mr.no

For førespurnad til praksiskonsultentordninga (PKO) ta kontakt med:

Stian Endresen 
Leiar praksiskonsulentordninga HMR​
Stian.Endresen@helse-mr.no​

Fann du det du leita etter?