HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for samarbeid om helsefremming og førebyggande helsearbeid

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

​Faglig samarbeidsutval for helsefremming og førebyggande helsearbeid ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 5 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge.​


Medlemar

​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Manuela Strauss
Avdelingssjef, Klinikk psykisk helse og rus, BUP
Manuela.Strauss@helse-mr.no​

Kari​ Marie Remø Nesseth
Avdelingssjef, Klinikk psykisk helse og rus, TSB
Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no

Eli Bente Langva (nestleiar)
Avdelingssjef, Klinikk Ålesund sykehus
Eli.Bente.Langva@helse-mr.no

Berit Nesseth Otterlei
Rådgivar, ROPP, samhandlingsseksjonen
Berit.nesseth.otterlei@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Gro Sundet
Kristiansund kommune
Gro.Irene.Sundet@kristiansund.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Inger Videm
Ergoterapeut, Aukra kommune
Inger.Videm@aukra.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Monica Svoren
Einingsleiar, Helse og koordinerande eining, Hareid kommune
Monica.Svoren@hareid.kommune.no

Sunnmøre re
gionråd - Nordre
Merete Brungot Kløvning (leiar)
Pårørandekoordinator, rådgivar
Merete.Brungot.Klovning@alesund.kommune.no​

Fastlege/praksiskonsulent
Jonas Vegsundvåg
Fastlege Ålesund, praksiskonsulent
jonas.vegsundvag@alesund.kommune.no​

Brukerrepresentant kommune
Åse Solveig Eriksen
Kreftforeningen
asesolveig@gmail.com

Brukerrepresentant HMR
Ann Helene Skare
Kreftforeningen
he-skare@online.no​

Møteplan

Kommande møte: Våren 2022

Referat frå møte

Referat 17.02.22

Referat 17.01.22 (pdf)

Referat 13.12.21 (pdf)

Referat 01.10.21 (pdf)

Kontaktinfo​

For førespurnad til faglig samarbeidsutval om helsefremming og førebyggande helsearbeid ta kontakt med:

Leiar
Merete Brungot Kløvning
Pårørandekoordinator, rådgivar
Merete.Brungot.Klovning@alesund.kommune.no​

Nestleiar
Eli Bente Langva
Avdelingssjef, Klinikk Ålesund sykehus
Eli.Bente.Langva@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?