HELSENORGE

Lokalt samarbeidsutval Kristiansund

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


​Mandat

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Medlemar

Aure kommune

Geir Nielsen, enhetsleiar Helse- og familie
Geir.nielsen@aure.kommune.no

Averøy kommune

Kjetil Leirbekk, Ass. rådmann/ kommunedirektør
Kjetil.leirbekk@averoy.kommune.no

Gjemnes kommune

Ragnhild Kleive, leiar Helse- og omsorg
ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no

Kristiansund kommune

Siv Iren Stormo Andersson, Kommunalsjef
siv.iren.andersson@kristiansund.kommune.no   

Smøla kommune

Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef (leiar LSU Kristiansund)
ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no

Sunndal kommune

Britt Iren Bæverfjord (vararepresentant i LSU til strategisk samarbeidsutval)
Britt.Iren.Beverfjord@sunndal.kommune.no

Surnadal kommune

Gunnhild Eidsli
gunhild.eidsli@surnadal.kommune.no

Tingvoll kommune

Siri Holmeide Vangen
siri.holmeide.vangen@tingvoll.kommune.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Joakim Varvin, seksjonsleiar akuttmottak 
Joakim.varvin@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Gudrun Karlsen, seksjonsleiar ortopedisk og kirurgisk sengepost
Gudrun.Karlsen@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og r​ehabilitering
Marit Gyldenskog, psykiatrisk sjukepleiar ved Aure rehabiliteringssenter
marit.gyldenskog@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Kjell Åsmund Bryn, seksjonsleiar BUP (nestleiar LSU Kristiansund)
kjell.asmund.bryn@helse-mr.no

Hans Bjørn Vikals, seksjonsleiar poliklinikk DPS
Hans.Bjorn.Vikals@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Nybrott Hals, fastlege Kristiansund, praksiskonsulent​
andreas.nybrott.hals@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Per Einar Hondstad, Norges Handikapforbund (NHF)​
nhfpeh@gmail.com

Brukarrepresentant kommune, vara
Venke Pedersen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)​
venkep@hotmail.no​​

Brukarrepresentant HMR
Anne Grete Mogstad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
g-mog​sta@online.no​

Brukarrepresentant HMR, vara
Steinar Waksvik
waksviksteinar@gmail.com

Sekretariat - representant regionråd
Bjørn Carsten Buan, kommuneoverlege Surnadal og helseressurs kommunar Nordmøre
bjorn.carsten.buan@surnadal.kommune.no

Sekretariat - representant HMR
Toril Kvisvik, rådgivar samhandlingsseksjonen
toril.kvisvik@helse-mr.no

Møteplan

Kommande møte

06.04.22 (digitalt)​
31.08.22 (fysisk)
02.11.22 (digitalt)

Referat frå møte

Referat 18.03.22 (pdf)​ - Fellesmøte LSU Kristiansund/Molde.
For vedlegg sjå Referat LSU Molde. 

Referat 12.01.22 (pdf)

Referat 01.10.21 (pdf) ​- Fellesmøte LSU Kristiansund/LSU Molde. 

Referat 03.09.21(pdf)

Referat 20.08.21 LSU Kristiansund (pdf)


Eldre referat Lokalt samhandlingsutval:

16.12.2020 Referat LSU Kristiansund (Pdf)

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

                     Vedlegg 1: Transport av psykisk syke PTT

                     Vedlegg 2: Orientering om SNR/DMS

                     Vedlegg 3: Fra ord til handling

26.08.2020

22.01.2020

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

Kontaktinfo

Leiar LSU Kristiansund:
Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef Smøla kommune
ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no

For førespurnad til lokalt samarbeidsutval i Kristiansund ta kontakt med sekretariat ved: 

Bjørn Carsten Buan, kommuneoverlege Surnadal og helseressurs kommunar Nordmøre
bjorn.carsten.buan@surnadal.kommune.no

Toril Kvisvik, rådgivar samhandlingsseksjonen Helse Møre og Romsdal HF
toril.kvisvik@helse-mr.no​​Fann du det du leita etter?