HELSENORGE

Lokalt samarbeidsutval Molde

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Mandat

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Medlemar

 
Aukra kommune
Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef (sekretariat LSU Molde)
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Hustadvika kommune
Jan Morten Dale, kommunalsjef
jan.morten.dale@hustadvika.kommune.no

Molde kommune
Tanja Thalén, kommunalsjef (leiar LSU Molde)
tanja.thalen@molde.kommune.no

Rauma kommune
Margrete Grinaker Berle, Helse- og omsorgssjef (varapresentant i SSU)
margrete.berle@rauma.kommune.no

Vestnes kommune
Monica Beinset, kommunalsjef
monica.beinset@vestnes.kommune.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Petter Rangnes, avdelingssjef for medisin og nevrologi
​Petter.Rangnes@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Ingrid Vasdal, avdelingssjef kirurgi
Ingrid.vasdal@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Trude Solenes, avdelingssjef sengepost og akuttmottak (nestleiar LSU Molde)
trude.gudbrandsen.solenes@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Line Lingen, avdelingssjef stab psykisk helse og rus
line.therese.heggem.lingen@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Hilde Sivertsen, seksjonsleiar BUP
hilde.sivertsen@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Camilla Thilde Svela, fastlege Molde kommune, praksiskonsulent​
thilde.camilla.svela@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Anders Johnsen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
andersj1957@outlook.com​

Brukarrepresentant kommune, vara
Avklares

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)
Ann Helene Skare, Kreftforeningen
he-skare@online.no 

Brukarrepresentant HMR, vara
Atle Tangen, FFO
atle.tangen@helse-mr.no

Observatør
Astrid Ljøkjell Solem,
Rådgiver Lærings og meistringssenteret, Seksjon for samhandling HMR
Astrid.Ljokjell.Solem@helse-mr.no

Møteplan

Neste møte: 09.06.23 - Samarbeidsseminar

Kommande møte: 

01.09.23 - LSU Molde (Molde sjukehus)
20.10.23 - Felles LSU Molde/Kristiansund (Hjelset?)
01.12.23 - LSU Molde (Rauma)

Referat frå møte

Referat 02.12.22 (pdf)
Referat 21.10.22 (pdf) - Fellesmøte LSU Kristiansund/Molde

Referat 02.09.22 (pdf)

Referat 15.06.22 - Ekstraord. kortmøte handlingsplanar (pdf)

Referat 20.05.22 (pdf)


Referat 18.03-22 (pdf) ​- Fellesmøte LSU Kristiansund og LSU Molde

Referat 18.03.22 (pdf)​ 

Referat 21.01.22 (pdf)

Referat 26.11.21 (pdf)

Referat 08.11.2021 (pdf)

Referat 01.10.2021​ - Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund​
 
Referat 27.08.2021 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutval Molde: 

Referat 19.03.2021

Referat 29.01.2021

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

28.08.2020

29.05.2020

31.01.2020

29.11.2019

27.09.2019 - Fellesmøte LSU Molde og Kristiansund 

30.08.2019

14.06.2019

22.02.2019

25.01.2019

04.05.2018

​13.04.2018 - Fellesmøte LSU Molde og Kristiansund

27.10.2017

08.09.2017

17.03.2017

27.01.2017

09.11.2016

07.10.2016

15.04.2016Kontaktinfo​​

Leiar LSU Molde:
Tanja Thalén, kommunalsjef
tanja.thalen@molde.kommune.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Molde ta kontakt med sekretariat ved:

Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Fann du det du leita etter?