HELSENORGE

Lokalt samarbeidsutval Molde

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Mandat

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Medlemar

 
Aukra kommune
Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Hustadvika kommune
Jan Morten Dale, kommunalsjef
jan.morten.dale@hustadvika.kommune.no

Molde kommune
Tanja Thalén, kommunalsjef (leiar LSU Molde)
tanja.thalen@molde.kommune.no

Rauma kommune
Margrete Grinaker Berle, Helse- og omsorgssjef (varapresentant i SSU)
margrete.berle@rauma.kommune.no

Sekretariat - representant regionråd
Alf Reistad, dagleg leiar Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
alf.reistad@romsdalipr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal:
Ingrid Vasdal, avdelingssjef kirurgi
Ingrid.vasdal@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal:
Trude Solenes, avdelingssjef sengepost og akuttmottak (nestleiar LSU Molde)
trude.gudbrandsen.solenes@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Line Lingen, avdelingssjef stab psykisk helse og rus
line.therese.heggem.lingen@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Hilde Sivertsen, seksjonsleiar BUP
hilde.sivertsen@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Camilla Thilde Svela, fastlege Molde kommune, praksiskonsulent​
thilde.camilla.svela@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Andrea Enoksen Eide, Norsk Revmatikerforbund (​NRF)
andrea_e​ide@hotmail.com​

Brukarrepresentant kommune, vara
Anders Johnsen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
andersj1957@outlook.com​

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)
Ann Helene Skare, Kreftforeningen
he-skare@online.no 

Brukarrepresentant HMR, vara
Atle Tangen, FFO
atle.tangen@helse-mr.no

Møteplan

Kommande møte i 2022:

20.05.22 (Hustadvika)
02.09.22 (Molde sjukehus)
21.10.22? (Fellesmøte Molde/Kristiansund LSU)
02.12.22 (Rauma)

Referat frå møte


Referat 18.03-22 (pdf) ​- Fellesmøte LSU Kristiansund og LSU Molde

Referat 18.03.22 (pdf)​ 

Referat 21.01.22 (pdf)

Referat 26.11.21 (pdf)

Referat 08.11.2021 (pdf)

Referat 01.10.2021​ - Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund​
 
Referat 27.08.2021 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutval

Referat 19.03.2021

Referat 29.01.2021

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

28.08.2020

29.05.2020

31.01.2020

29.11.2019

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund og lokalt samhandlingsutvalg Molde 

14.06.2019

22.02.2019

25.01.2019

Kontaktinfo

​Leiar LSU Molde:
​Tanja Thalén, kommunalsjef
tanja.thalen@molde.kommune.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Molde ta kontakt med sekretariat ved:

Alf Reistad, dagleg leiar Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
alf.reistad@romsdalipr.no


Fann du det du leita etter?