HELSENORGE

Filmar om palliativ plan

Ulike filmar som omhandlar førehandssamtale og palliativ plan.

Filmane kan nyttast både i internundervisning og for pasientar og pårørande.

Film om palliativ plan
Frå filminnspeling om Palliativ plan

​Film 1: Prosessen med ein palliativ plan

 


Her følgjer vi Hans som har lungekreft. Han har palliativ plan over fleire år og filmen viser prosessen med palliativ plan (35:26 min).​

Film 2: Palliativ plan for menneske med demenssjukdom

 

Førehandssamtalar og palliativ for menneske med demenssjukdom. Her følger vi Per med demenssjukdom (8:40). ​​


Film 3: Intervju med Tanja Alme i Helsepuls frå Helseinnovasjonssenteret

 

Intervju med prosjektleiar for Palliativ Plan i Møre og Romsdal, Tanja Alme, om bruk av palliativ plan ved demens. Kva er egentlig ein palliativ plan? Kvifor er det nyttig? Kven bør involverast og korleis kjem ein i gong?

Fann du det du leita etter?