Illustrasjonsbilde.
Eit tilbod til pasientar som har ein livstruande sjukdom som ikkje kan kurerast.

Palliativ plan

Ordet palliasjon kan enklast forklarast med lindrande behandling og omsorg. Forsking viser at det å få tilbod om palliasjon tideleg, kan vere med å auke levetid og livskvalitet.

Palliativ plan er eit dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik at den som er sjuk og familien kan oppleve tryggleik og best mogeleg livskvalitet. Målet er å vere i forkant av ulike utfordringar, bidra til eit meiningsfylt liv og få fram det som pasienten synes er viktig for seg. Internasjonalt blir prosessen og kommunikasjon rundt ein palliativ plan kalla Advance Care Planning (ACP)

Planen er felles for pasienten, pårørande og helsepersonell, og blir til gjennom dialog og førebuande samtalar. Den skal følgje pasienten der han/ho er, om det er heime, på institusjon eller på sjukehus. Nokre har planen over fleire år, andre har den i ei kortare periode.

Her kan du sjå film om kva ein pallaitiv plan er og korleis ein kan bruke dette som verktøy.

Filmen vil etter kvart komme oppdelt i mindre snuttar i eit E-læringsprogram. Filmen er fin å bruke til internundervsining.

Palliasjon film.jpg

Klikk på denne linken for å se filmen:

 

Det er ein stor lettelse å ha fått min Palliativ plan og å vete at legane og sjukepleiarane tar omsyn til mine ønske. 

Pasient

 
Sjå kort film om Palliativ plan 

Palliativ Plan i Møre og Romsdal from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.

Innhald om Palliativ plan A-Å

 

 

Erfaringsamlinger for helsepersonellhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/erfaringsamlinger-for-helsepersonellErfaringsamlinger for helsepersonellE
Innføring av Palliativ plan i din kommune – Korleis gå fram?https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/innforing-av-palliativ-plan-i-din-kommune-korleis-ga-framInnføring av Palliativ plan i din kommune – Korleis gå fram?I
Innføring av Palliativ plan i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/innforing-av-palliativ-plan-i-more-og-romsdalInnføring av Palliativ plan i Møre og RomsdalI
Kontakt ressursgruppa for Palliativ plan i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/kontakt-ressursgruppa-for-palliativ-plan-i-more-og-romsdalKontakt ressursgruppa for Palliativ plan i Møre og RomsdalK
Korleis opprette ein palliativ plan?https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/korleis-opprette-ein-palliativ-planKorleis opprette ein palliativ plan?K
Kva synest pasientar og pårørande om Palliativ plan?https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/kva-synest-pasientar-og-parorande-om-palliativ-planKva synest pasientar og pårørande om Palliativ plan?K
Nyttige lenkerhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/nyttige-lenkerNyttige lenkerN
Ofte stilte spørsmålhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/ofte-stilte-sporsmalOfte stilte spørsmålO
Omsorgspris til Palliativ planhttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2018/omsorgspris-til-palliativ-planOmsorgspris til Palliativ planO
Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT™)https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/supportive-and-palliative-care-indicators-tool-spictSupportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT™)S

Fann du det du leita etter?