Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Målet med «Den eldre multisjuke pasient» er at pasienten skal oppleve at tenestene er trygge og koordinerte. Gode pasientforløp handlar om systematisk å vurdere kvaliteten på tenestene. Det er viktig å lytte til brukarane sine opplevingar for å lære, forbetre og utvikle treffsikre tenester.

Illustrasjonsbilde, eldre multisjuke Ola og Olaug.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.